Premie ontwikkelingssamenwerking

Het gemeentebestuur wil bijzondere aandacht besteden aan Aalterse ontwikkelingswerkers. Door logistieke en financiële steun te verlenen aan Aalterse personen en organisaties, wil men een duurzaam project met een leefgemeenschap in de derde wereld realiseren.

Zowel structurele als niet-structurele ontwikkelingssamenwerking, alsook occasionele ontwikkelingsprojecten en sensibiliseringsacties komen in aanmerking.

Het gaat om initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en plaatsvinden in een ontwikkelingsland dat op de DAC-lijst staat. De DAC-lijst (Development Assistance Committee) is een lijst met landen die door OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) erkend worden als ontwikkelingslanden

Het gemeentebestuur verleent jaarlijks subsidies binnen de perken van de goedgekeurde kredieten ingeschreven op het budget (vroeger begroting). De projectsubsidies worden toegekend tot uitputting van het bedrag.

Een aanvraag tot subsidie voor ontwikkelingssamenwerking kan je schriftelijk doen met onderstaand aanvraagformulier en richt je aan het college van burgemeester en schepenen.