Premie ontwikkelingssamenwerking

Het gemeentebestuur wil bijzondere aandacht besteden aan Aalterse ontwikkelingswerkers. Door logistieke en financiële steun te verlenen aan Aalterse personen en organisaties, wil men een duurzaam project met een leefgemeenschap in de derde wereld realiseren.

Zowel structurele als niet-structurele ontwikkelingssamenwerking, alsook occasionele ontwikkelingsprojecten en sensibiliseringsacties komen in aanmerking.

Het gaat om initiatieven die ten aanzien van ontwikkelingslanden en minder ontwikkelde landen een bijdrage leveren aan:

  • de sociale rechtvaardigheid;
  • de economische leefbaarheid en eerlijke handel;
  • de vrede;
  • de bestrijding van de armoede;
  • de verdediging van de mensenrechten;
  • de zelforganisatie en zelfstandigheid.

Het gemeentebestuur verleent jaarlijks subsidies binnen de perken van de goedgekeurde kredieten ingeschreven op het budget (vroeger begroting). De projectsubsidies worden toegekend tot uitputting van het bedrag.

Een aanvraag tot subsidie voor ontwikkelingssamenwerking kan je schriftelijk doen met onderstaand aanvraagformulier en richt je aan het college van burgemeester en schepenen.