Premie hernieuwbare energie

Vraag je premie aan


Het gemeentebestuur wil technieken voor hernieuwbare energie stimuleren die een hoog rendement halen.

Premies

  • Energieaudit: 250 euro;
  • Zonneboiler met vlakke collectoren: 300 euro;
  • Zonneboiler met vacuümbuiscollectoren: 500 euro;
  • Bodem/water-warmtepomp: 1.500 euro;
  • Grondwater/water-warmtepomp: 1.500 euro;
  • Systeem voor warmteopslag (thermische batterij): 500 euro;
  • Extensief groendak: 31 per m2, met een maximum van 2.500 euro. Indien de aanlegkosten (incl. btw) van het groendak lager zijn dan 31 euro per m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag

De gemeentelijke premie kan gecumuleerd worden met andere premies.

Opgelet: de subsidies zijn enkel geldig voor verbouwingen en renovaties zonder E-peileis, niet voor nieuwbouw of verbouwingen/uitbreidingen met beschermd volume groter dan 800 m³; met uitzondering van een extensief groendak. Nieuwbouwwoningen en grote renovaties met E-peileis krijgen reeds andere financiële stimuli (korting op onroerende voorheffing en premie per E-peilpunt lager dan een door het Vlaams Energieagentschap VEA bepaald E-peil). Een warmtepomp die geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor zwembadverwarming komt niet in aanmerking. De warmtepomp kan niet gebruikt worden als actieve koeling.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het samen met de nodige bijlagen aan het gemeentebestuur. Na een gunstige evaluatie en plaatsbezoek door de aangestelde ambtenaar wordt de premie uitbetaald.

Meer informatie over toepassingen van hernieuwbare energie met terugverdientijden en allerlei tips om energie te besparen vind je op www.energiesparen.be, de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).