Premie herbruikbare luiers

Herbruikbare luiers

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar, geboren na 31 december 2019, geeft IVM een subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers. De IVM-subsidie is beperkt tot 50% van het aankoopbedrag (met een maximum toelage van € 100) en er kan één subsidieaanvraag per kind worden ingediend.

Hoe de premie aanvragen?

Hieronder vind je het premiereglement en het aanvraagformulier. Je stuurt het formulier, kopieën van de identiteitsbewijzen van de aanvrager en het kind en de aankoopfactuur naar IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.