Premie herbruikbare luiers

Herbruikbare luiers 

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar, geboren na 31 december 2019, geeft IVM een subsidie voor de aankoop én huur (dit laatste vanaf 1 oktober 2022) van herbruikbare luiers. De IVM-subsidie is beperkt tot 50% van het aankoopbedrag of de huurprijs van de herbruikbare luiers (met een maximum toelage van € 100) en er kan één subsidieaanvraag per kind worden ingediend.

Hoe de premies aanvragen?

Dat kan digitaal via Herbruikbare luiers | IVM milieubeheer of via de post:

Hieronder vind je het premiereglement en het aanvraagformulier. Je stuurt het formulier, kopieën van de identiteitsbewijzen van de aanvrager en het kind en de aankoopfactuur naar IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.