Plan voor laadpalen

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2024

Aalter speelt voortrekkersrol op vlak van elektrisch rijden.

Aalter stelt duurzaamheid en innovatie als een van zijn topprioriteiten voorop en speelt een leidende rol op vlak van het promoten van elektrisch rijden en het voorzien van voldoende laadpunten. Op dit moment telt Aalter al 227 laadpunten, verspreid over alle acht deelkernen. Daarmee doet Aalter vijf keer beter dan de door Vlaanderen opgelegde doelstellingen en behoort onze gemeente tot de kopgroep van de provincie.

De elektrificatie van voertuigen gaat snel en Aalter speelt daar razendsnel op in. Vlaanderen heeft voor Aalter, op basis van het aantal inwoners en auto’s, het aantal laadpunten voor 2025 vastgelegd op 48. Intussen telt onze gemeente al 227 publieke en semipublieke laadpunten. Naast de Aalterse bedrijven investeert ook het lokaal bestuur in laadinfrastructuur. In 2022 bedroeg het aantal publieke laadpunten 10. Vandaag staat de teller op 30, komen er de volgende weken nog 18 laadpunten bij en zijn er nog eens 24 in aanvraag.

Laadpalenplan

Met het nieuwe laadpalenplan schakelt Aalter nog een versnelling hoger om in de toekomst laadpaalstress te voorkomen. De hoofddoelen zijn:

  • laadpleinen creëren om zoveel mogelijk wildgroei tegen te gaan;
  • laadpunten voorzien bij alle jeugd- en sportaccommodaties;
  • laadpunten voorzien bij alle ontmoetingscentra;
  • een maximale spreiding van laadpunten over het grondgebied bewerkstelligen. Het lokaal bestuur heeft plannen om de komende jaren nog veel meer laadpunten te installeren. Zo schrijft het lokaal bestuur in het najaar een bijkomende, tweede concessie uit om het aantal laadpalen versneld op te drijven.

Het lokaal bestuur heeft plannen om de komende jaren nog veel meer laadpunten te installeren. Zo schrijft het lokaal bestuur in het najaar een bijkomende, tweede concessie uit om het aantal laadpalen versneld op te drijven. Op die manier zal de elektrische autobestuurder vol vertrouwen naar Aalter kunnen komen en zal onze gemeente meer dan ooit fungeren als het centrum voor elektrisch vervoer in de regio.

Gloednieuw snellaadstation op komst

Voor eind juni 2024 zal het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw snellaadstation openen op de carpoolparking bij de verkeerswisselaar. Het laadstation zal bestaan uit tien snellaadpunten en twee traaglaadpunten. De voorbereidende werkzaamheden zijn intussen gestart. Het snellaadstation op parking Aard wordt ook zeer intensief gebruikt, zodanig zelfs dat het station in 2023 moest worden uitgebreid. Begin 2024, amper twee jaar na de ingebruikname, is er al 1.000.000 kWh geladen. Dat komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van 285 gezinnen en een CO2-reductie van 1.000 ton. Het laadstation kan meer dan 1.800 gebruikers per maand bedienen.

Elektrisch wagenpark

Het lokaal bestuur zet al jaren in op duurzaam rijden en speelt daarin een voortrekkersrol. Eerst werden benzine- en dieselwagens vervangen door schonere CNG- en hybride voertuigen, vandaag is de verdere omschakeling naar volledig elektrische alternatieven in gang gezet. De administratieve diensten beschikken momenteel over tien elektrische wagens. Bij de technische diensten zijn enkele klassieke werfvoertuigen vervangen door een energiezuiniger alternatief op CNG (gas) en is de eerste hybride vrachtwagen al in gebruik genomen. Met deze maatregelen geeft Aalter een uitstekend voorbeeld en boekt het een jaarlijkse CO2-besparing van meer dan 5,5 ton.

Wist je dat …

  • Aalter al over 227 laadpunten beschikt?
  • Het aantal laadpunten in Aalter in 3 jaar tijd verviervoudigd is?
  • De meest gebruikte laadpunten zich bevinden bij het Sportpark, gevolgd door die bij het gemeentehuis?
  • Het snellaadstation op parking Aard meer dan 1.800 gebruikers per maand heeft?

De locaties van alle publieke laadpunten vindt u op www.aalter.be/laadpunten.