Pepper

Het gemeentebestuur en partner TomorrowLab onderzochten het inzetten van robots bij lokale besturen. Volgende functionaliteiten werden onderzocht: 

  • Kan een robot ingezet worden om bezoekers in het gemeentehuis te ontvangen en hen door te verwijzen of begeleiden naar de juiste locatie of gemeentelijk personeelslid?
  • Is het mogelijk om mondeling vragen te stellen aan een robot en hierop antwoord te krijgen? Staat de spraaktechnologie (in het Nederlands) al ver genoeg om dit optimaal te laten werken?
  • Hoe kan de samenwerking tussen robots en gemeentepersoneel er uitzien? Wat zijn hier mogelijke struikelblokken? Hoe kan een goede rolverdeling eruitzien? Hoe kunnen mensen en robots elkaar versterken?
  • Hoe reageren bezoekers van gemeentelijke faciliteiten op een robot? Zijn mensen hier klaar voor? Hoe verzekeren we dat het persoonlijke aspect van gemeentelijke dienstverlening gewaarborgd of zelf versterkt wordt?

Op basis van deze testen kan het gemeentebestuur met grondige voorkennis vervolgstappen definiëren en al dan niet beslissen om later zelf te investeren in een robot.

Pepper was begin december 2017 te vinden in het gemeentehuis. De robot liet bezoekers op een laagdrempelige en ludieke manier kennis maken met de technologie.

De producent kondigde in juni 2021 een pauze aan in de verdere fabricage van de Pepper zorgrobot, tot er opnieuw nood aan is.