Parkeerkaart voor zorgverstrekkers

Ben je een zorgverstrekker aan huis? Dan kan je aanspraak maken op een vrijstelling van ‘retributie op het parkeren’ tijdens het uitoefenen van je job. Hiervoor vul je het aanvraagformulier voor het verkrijgen van een ‘parkeerkaart voor zorgverstrekkers’ in en bezorg je dit aan het gemeentebestuur. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

Bij deze aanvraag dienen de nodige attesten aanwezig te zijn waaruit blijkt dat jij, de aanvrager, een zorgverstrekker aan huis bent. Na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen ontvang je een gratis parkeerkaart (met vermelding van de nummerplaat), geldig voor 1 jaar. Elk jaar moet je een nieuwe aanvraag, met bewijs van thuisverzorging, uitvoeren.

Volgende zorgverstrekkers aan huis komen in aanmerking:

  • huisartsen (dokters algemene geneeskunde);
  • kinesisten;
  • zelfstandig verpleegkundigen en persoonsverzorgers (sector gezinszorg, helpen bij het wassen, aankleden, verzorgen en eten van hulpbehoevende personen).

Verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier:

  1. Attest waaruit blijkt dat je zorgverstrekker aan huis bent.
  2. Kopie identiteitskaart.
  3. Kopie registratiebewijs auto met vermelding van de vermelding nummerplaat.