Paragon: Infofiche voor bedrijven

Vul het formulier in

Om tijdens crisismomenten kordaat te kunnen reageren, is het belangrijk dat de hulpdiensten en de gemeentelijke administratie over uw recente bedrijfsinformatie beschikken. 

Vanaf zomer 2024 zal iedereen die betrokken is bij noodplanning en crisisbeheer in België een gloednieuwe samenwerkingstool ter beschikking hebben: het Paragon-platform. Dit vervangt ICMS (Incident & Crisis Management System) van het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, en wordt volledig intern ontwikkeld door het team van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).

Indien je een activiteit uitvoert op verplaatsing of je op het aangeschreven adres niet routinematig klanten, leveranciers of werknemers ontvangt, gelieve dit aan te duiden in de fiche. Indien het bedrijf gevestigd is op een ander adres, dan kan je dit ook aanduiden in de infofiche.

De brandweer, politie en de cel Organisatiebeheersing zijn bereikbaar voor meer advies over noodplanning.