Oude Vaart

Tussen Patersveld en Jezuïtengoed

De Oude Vaart is een echt wandelparadijs, een geliefd vissersoord en een unieke plek voor de fotoliefhebber. Omwille van de fauna en flora in en rond het kanaal, werd deze bocht bij KB over een lengte van 2,5 kilometer beschermd als waardevol natuurschoon. Het besluit betreft de waterloop, de oevers en de buurtwegen langs de bermen.

Van 1938 tot 1940 werd de Brugse Vaart rechtgetrokken. Daardoor werd de Grote Elleboog van Nieuwendam van stromend water afgesneden. Wat overbleef was een grote waterplas, flink begroeid met bomen en struiken.

Aan de Oude Vaart, in de omgeving van Nieuwendam, zou in 1379 ook de Slag van de Witte Kaproenen plaatsgevonden hebben.