Organogram

Het organogram geeft een overzicht van de structuur van de gemeentelijke administratie.