Orgaandonatie na overlijden

Maak een afspraak

Wilsverklaring registeren


Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar op voorhand al over nadenkt en je registreert als donor. De registratie van zo’n wilsverklaring is gratis.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij:

 • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens het leven
 • of als je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat je wil gerespecteerd wordt, kan je een wilsverklaring laten registreren.

Hoe aanvragen?

In de 'Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waarvoor je uitdrukkelijk toestemming kan geven, waartegen je je kan verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kan intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie
 2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek. Opgelet: dit is niet hetzelfde als je lichaam afstaan voor de wetenschap.

Je kan je wilsverklaring registreren:

 • bij de huisarts
 • via het e-loket
 • via de elektronische zelfregistratie via www.mijngezondheid.be (vanaf 2 juli 2020). Dit is
  niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Prijs

Gratis.

Digitaal loket