Opwaardering sportpark Onderdaele in Ursel

Het lokaal bestuur heeft plannen om het sportpark Onderdaele in Ursel op te waarderen. Er komt een nieuwe berging en een skatepark.

Berging, looppaden en omheining

Binnen het project van de opwaardering zit de bouw van een berging van 40 m² voor de sportverenigingen die gebruik maken van sportpark Onderdaele. De berging moet ervoor zorgen dat de tijdelijke containerberging van de site kan verdwijnen en ook het materiaal dat nu nog op andere locaties in de infrastructuur wordt opgeslagen centraal kan gestockeerd worden in één buitensportberging. Dit moet de netheid van de site verhogen. Naast een berging wordt ook gekeken om de zone tussen de kleedkamers en voetbalterrein A her aan te leggen met logische looppaden naar het voetbalterrein en een veilige, afgeschermde zone conform de normen van de KBVB zodat scheidsrechters en spelers veilig van de kleedkamers naar het voetbalterrein kunnen wandelen.

Skatepark

In 2022 werd de voorzone van sportpark Onderdaele al aangepakt door de eigen gemeentelijke diensten door buitenbolbanen die niet meer werden gebruikt om te vormen tot een grasterrein. Dat vergrote de speelzone voor de kinderen en jongeren. Met dit dossier wordt nu ook nog een skatepark aangelegd van 304 m². Het volledige skatepark, met uitzondering van de quarterpipes worden vervaardigd uit beton zoals ook het skatepark van sportpark Aalter-centrum. Het skatepark zal bestaan uit 2 quarterpipes van 1,20m hoog aan beide zijden van het skatepark, met daartussen een A-frame, een Chinabank en een Mannipad.

Verledding van de veldverlichting

Omwille van duurzaamheidsreden heeft het college van burgemeester en schepen verder ook beslist om de verlichting van voetbalterrein C van ledverlichting te voorzien en ervoor te zorgden dat de verlichting van voetbalterrein B en C apart kan worden bediend met de app, zodat de verlichting van beide terreinen niet steeds samen moet branden ook als op één van de twee terreinen niet wordt gevoetbald.

Fasen

  • Aanstellen ontwerper: fase afgerond: najaar 2022
  • Goedkeuring voorontwerp: fase afgerond: voorjaar 2023
  • Omgevingsvergunning: fase in uitvoering sinds augustus 2023
  • Definitief ontwerp: fase afgerond: oktober 2023
  • Start van de werken: fase ingepland: voorjaar 2024
  • Afwerking: fase ingepland: najaar 2024