Ontwikkeling jeugd- en sportaccommodaties Bellem

Na de nieuwbouw volgt de sloop van de huidige gebouwen, zodat een parkeerzone voor wagens en fietsen kan worden aangelegd.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de duurzaamheid van het project, met oog voor hernieuwbare energie en efficiënt en polyvalent ruimtegebruik.

Binneninfrastructuur

Voor de jeugdvereniging
 • 3 jeugdlokalen en een leidingslokaal
 • Cafetaria/polyvalente zaal (zie ook de sportinfrastructuur)
 • Bergruimte
 • Sanitair
 • Luifel
Voor de voetbalvereniging
 • 6 kleedkamers en 2 scheidsrechterkleedkamers
 • Cafetaria/polyvalente zaal (zie ook de jeugdinfrastructuur)
 • Bergruimte
 • Sanitair

Buiteninfrastructuur:

Jeugdinfrastructuur
 • Groot speelveld, gekoppeld en geïntegreerd met de bestaande speelomgeving.
 • Nieuwe speelfaciliteiten. Deze krijgen verder vorm binnen het voorontwerp van dit project dat momenteel volop in opmaak is.
Sportinfrastructuur
 • Kunstgrasterrein met kurk-infill voor het nieuwe hoofdterrein. Dit voetbalterrein is inclusief alle nodige faciliteiten zoals LED-veldverlichting, staantribune, scorebord, dug-outs,…
 • Duiveltjesterrein met LED-veldverlichting
 • Nieuwe sportfaciliteiten. Deze krijgen verder vorm binnen het voorontwerp van dit project dat momenteel volop in opmaak is.

Groen en regenwaterhuishouding

Binnen het project wordt aandacht besteed aan extra groen binnen het volledige park. Dit moet zorgen voor een integratie met de huidige groenbuffer waarbinnen het speelterrein is gelegen en helpt ook extra schaduwrijke plaatsen en nieuwe speelprikkels te creëren. Verder wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is het regenwater maximaal binnen de site te houden in functie van beregening tijdens de drogere lente en zomermaanden.

Doorwaadbaarheid van het park en parkeerfaciliteiten

Aan de hand van nieuwe paden en verbindingen wordt het park vlot toegankelijk voor alle gebruikers. Na het slopen van de huidige voetbalcafetaria en de kleedkamerfaciliteiten wordt de parking heringericht en uitgebreid. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar parkeermogelijkheden voor de vele fietsers die dagelijks het park zullen bezoeken om te spelen of te sporten.

Fasen

 • Aanstellen ontwerper: Fase afgerond juli 2022
 • Voorontwerp: in uitvoering 2022
 • Omgevingsvergunning: ingepland 2022-2023
 • Definitief ontwerp: ingepland 2023
 • Start aanleg kunstgrasveld ingepland 2023
 • Start bouw jeugd- en sportaccommodatie: ingepland 2023-2024
 • Afwerking: ingepland 2024