Ontwikkeling jeugd- en sportaccommodaties Bellem

Het sportpark Bellem (Bellemdorpweg 100) wordt in een nieuw jasje gestoken. Het lokaal bestuur kiest ervoor om de huidige accommodatie om te bouwen tot een multifunctioneel sport- en speelpark, een project van 4,5 miljoen euro.

Met zijn drie voetbalvelden ligt de nadruk van het huidige sportpark op voetbal. Daarnaast zijn de lokalen van de jeugdbewegingen (Goedingenstraat 70) sterk verouderd en laten ze geen optimale werking toe. Het nieuwe multifunctionele sport- en speelpark zal inspelen op de noden van voetbalclub SK Bellem en Chiro Kierewiet. Zo worden sport en spel samengebracht.

Binneninfrastructuur

Focus op duurzaamheid en toegankelijkheid

Met dit project speelt het lokaal bestuur in op de nood aan duurzame infrastructuur. Daarom zal het gebouw zonder gebruik van fossiele brandstoffen beheerd worden. Speciale technieken zullen het verbruik van water en energie zo beperkt mogelijk houden. Bovendien wordt er maximaal ingezet op multifunctionaliteit en gedeeld gebruik door de gebruikers van de site. De huidige bebouwing van het sportpark wordt volledig gesloopt, nadat de nieuwbouw in gebruik genomen is.

Het project focust daarnaast sterk op toegankelijkheid. Zowel de inkom- en toegangspaden rondom het gebouw als het gebouw zelf zijn integraal toegankelijk voor alle gebruikers. Ook de jeugdaccommodaties en het sportgedeelte met kleedkamers zijn rolstoelvriendelijk.

Het nieuwe gebouw, met een totale oppervlakte van 836 m², kan ingedeeld worden in drie aaneengeschakelde volumes met elk hun eigen functie.

Polyvalente zaal met ingerichte keuken en afsluitbare toog

Het centrale deel vormt met de polyvalente zaal de spil van het gebouw en doet dienst als inkom en onthaalruimte. De polyvalente zaal van 200 m² wordt ontworpen met een vouwwand die dubbel gebruik toelaat. Het zal door de voetbalvereniging kunnen gebruikt worden tijdens haar trainingen, wedstrijden, tornooien en sportkampen, maar kan ook als speelruimte ingezet worden door de jeugdvereniging. Naast de polyvalente zaal is er ook een ingerichte keuken en afsluitbare toog.

Ruimtes voor de jeugdvereniging

Het rechtervolume (183 m²) is voorbehouden voor de jeugd, waar zij kunnen ravotten en spelen. De twee grootste lokalen worden gescheiden door een vouwwand en kunnen omgebouwd worden tot één groot speellokaal van 80 m². De twee kleinste lokalen geven uit op een overdekte luifel van 90 m², zodat de kinderen en jongeren ook bij felle zon of slecht weer buiten kunnen spelen. Tot slot is er ook een sanitaire ruimte en een bergruimte.

Ruimtes voor de voetbalvereniging

Het linkervolume is het voetbalgedeelte (260 m²). Hier worden zes kleedkamers tussen de 20 m² en 30 m² en twee scheidsrechterkleedkamer voorzien. Er komt ook sanitair, een bergruimte voor het sportmateriaal en een polyvalente vergaderruimte van 45 m². 

Buiteninfrastructuur

Groene en gestructureerde omgeving

Een sport- en speellint vormt de ruggengraat van het nieuwe park. De route loopt doorheen het hele park en begeleidt bezoekers vanaf de inkom tot helemaal achteraan de site. Elke aftakking van die route brengt de bezoekers naar verschillende zones, zoals de Finse piste, het basketbalveld, het speelterrein en de speelweide, de voetbalvelden …

De huidige beplanting wordt vervangen door een natuurlijker en groener geheel met heuvels, struwelen (struikgewas), maar liefst 80 nieuwe bomen en wadi’s (water afvoer drainage infiltratie; een lager gelegen stuk dat water kan vasthouden en infiltreren). Een speelweide en speelgroen bieden een aangename en natuurlijke omgeving voor kinderen. Met waterdoorlaatbare en natuurlijke materialen wordt ook de bestaande parking in het groen gestoken.

Sport- en voetbalvelden

De huidige voetbalaccommodatie wordt omgebouwd tot een multifunctioneel park. Naast een vernieuwd synthetisch voetbalveld van 106 meter op 69 meter komt er ook een duiveltjesterrein, Finse piste en een 3x3-basketbalveld.

Archeologisch onderzoek in uitvoering

In opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed vindt vanaf 18 januari 2023 op de projectsite een archeologisch onderzoek plaats. Uit eerste onderzoek met proefboringen eind december 2022 is gebleken dat er momenteel een voldoende goed bewaarde bodem aanwezig is onder de huidige voetbalterreinen en de parking voor sporensites. Gelet op de aard van het project (aanleg synthetisch voetbalveld en jeugd-sportaccommodatie) zullen de graafwerkzaamheden voor de opbouw doorheen het archeologisch vlak gaan. Hierdoor is het noodzakelijk dat proefsleuven worden gegraven om te zien of er effectief archeologie aanwezig is onder het voetbalterrein en de parking en of er kenniswinst aanwezig is die een verder onderzoek, in de vorm van een opgraving, zou kunnen verantwoorden.

Het onderzoek zelf zal in twee fasen gebeuren:

  • Fase 1 betreft de parking en het westelijk voetbalterrein B. Deze fase werd afgerond in januari 2023.
  • Fase 2 betreft een deel van het oostelijk voetbalterrein A. Deze 2de fase is nodig aangezien dat voetbalterrein nog in gebruik bleef in functie van de trainingen en competitie van voetbalvereniging SK Bellem en omdat het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft opgelegd dat ook deze zone onderzocht moet worden. Een extrapolatie van de gegevens uit de eerste fase zijn niet toegelaten voor het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze fase wordt opgestart vanaf woensdag 17 mei 2023.

De duur van de 2de fase is afhankelijk van de bevindingen en eventueel bijkomende onderzoeken in de vorm van opgravingen die dit met zich kunnen meebrengen.

Fasen

  • Aanstellen ontwerper: fase afgerond juli 2022
  • Voorontwerp: fase afgerond november 2022
  • Omgevingsvergunning: fase in uitvoering sinds december 2022
  • Definitief ontwerp: fase afgerond mei 2023
  • Start aanleg kunstgrasveld ingepland 2023
  • Start bouw jeugd- en sportaccommodatie: ingepland 2023-2024
  • Afwerking: ingepland 2024