Noodoproepen

In elk land van de Europese Unie kan je het nummer 112 bellen met een vaste of mobiele telefoon. Je kan het gebruiken bij nood aan dringende medische hulpverlening, tussenkomst van de brandweer of politiehulp.

In België kan je dag en nacht gratis het nummer 112 vormen voor brandweer of ambulance. Voor dringende politiehulp vorm je 101.

Je kan deze nummers bereiken:

  • met een vaste telefoon
  • vanuit een openbare telefooncel
  • met een smartphone via de app 112 (ook handig voor doven en slechthorenden die met deze app via berichten kunnen communiceren)
  • met een GSM (zelfs zonder actief abonnement of registratie).

Als je met jouw GSM naar de noodnummers wilt bellen, is een SIM-kaart wel vereist.

Hoe aanvragen?

Vorm het nummer 112 voor de brandweer, een ambulance of de politie. In België vorm je het nummer 101 voor dringende politiehulp.

In België kom je na jouw oproep terecht bij een operator van het Hulpcentrum 112/100 of Communicatie- en Informatiecentrum (CIC 101) van de provincie waar je jou bevindt.

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je jou meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kan meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kan beantwoorden. Dit wil de operator van je horen:

  • de juiste locatie
  • wat er gebeurd is
  • of er gewonden zijn
  • wie je bent.

Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.

Uitzonderingen

In geval van storm of wateroverlast moet je niet naar 112 bellen als er geen potentieel levensgevaar is (bv. stormschade, ondergelopen kelder). Tijdens extreme weersomstandigheden zal het telefoonnummer 1722 geactiveerd worden voor niet-dringende interventies van de brandweer. Bedoeling is dat het noodnummer 112 zo niet meer overbelast raakt, waardoor mensen in levensgevaar sneller geholpen kunnen worden.