Noodoproepen

In elk land van de Europese Unie kan je het nummer 112 bellen met een vaste of mobiele telefoon. Je kan het gebruiken bij nood aan dringende medische hulpverlening, tussenkomst van de brandweer of politiehulp.

In België kan je dag en nacht gratis het nummer 112 vormen voor brandweer of ambulance. Voor dringende politiehulp vorm je 101.

Je kan deze nummers bereiken:

  • met een vaste telefoon
  • vanuit een openbare telefooncel
  • met een smartphone via de app 112 (ook handig voor doven en slechthorenden die met deze app via berichten kunnen communiceren)
  • met een GSM (zelfs zonder actief abonnement of registratie).

Als je met jouw GSM naar de noodnummers wilt bellen, is een SIM-kaart wel vereist.

101: politie

Voor dringende hulp van de politie, bel je onmiddellijk 101: als slachtoffer van bijvoorbeeld een inbraak, geweld of diefstal, als je betrokken bent bij een verkeersongeval met gewonden, getuige bent van een misdrijf of iets verdachts ziet.

112: ziekenhuis of brandweer

Voor dringende hulp van het ziekenhuis of de brandweer, bel je 112. 112 is ook het Europees noodnummer. Als je op reis bent in Europa en hulp nodig hebt van de brandweer, de ambulance of de politie, moet je 112 bellen. In België kom je na jouw oproep terecht bij een operator van het Hulpcentrum 112/100 of Communicatie- en Informatiecentrum (CIC 101) van de provincie waar je jou bevindt.

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kan meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kan beantwoorden. Dit wil de operator van je horen:

  • de juiste locatie
  • wat er gebeurd is
  • of er gewonden zijn
  • wie je bent.

Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.

1722: brandweer (niet dringend)

Voor niet-dringende interventies van de brandweer. Het telefoonnummer 1722 wordt geactiveerd als er zware storm, hevige rukwinden of regen aankomt. Daardoor wordt het noodnummer 112 niet overbelast. De activatie van het nummer wordt aangekondigd via de media en de sociale media-kanalen van gemeentebestuur Aalter. Daarnaast kan je niet-dringende interventies (bv. stormschade, wateroverlast en wespenverdelging) steeds melden via de Hulpverleningszone Meetjesland: www.zonemeetjesland.be/e-loketten.

App 112 BE

Via de app 112 BE is het mogelijk om de noodcentrale te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Zo hoef je de noodnummers niet te onthouden. De app stuurt jouw locatie naar de noodcentrale zodra je belt. Daarnaast beschikt de app ook over een chatfunctie voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis. Bovendien kan je bepaalde medische info toevoegen, die de operatoren dan kunnen raadplegen. Downloaden kan via de App Store of Play Store. Meer info via www.112.be/nl/app. De app werkt enkel in België.