Herinrichting Moerstraat

De herinrichting van de Moerstraat in Bellem start maandag 13 mei 2024. Er komt een nieuw, comfortabel dubbelrichtingsfietspad, een nieuw voetpad en er wordt 2.500 m² openbaar domein onthard.

Het lokaal bestuur kiest voor een structurele totaaloplossing, waarbij beide kanten van de straat worden aangepakt.

Nieuw fiets- en voetpad

Aan de bebouwde zijde legt het lokaal bestuur een dubbelrichtingsfietspad aan van 3 meter breed. Ook het voetpad wordt vernieuwd. Het comfortabele fietspad en de rijweg worden van elkaar gescheiden met een haag, wat de veiligheid van de zwakke weggebruikers verhoogt en het groene karakter van de straat extra in de verf zet.

Groen en ontharding

Aan de overkant van de straat verdwijnt het fietspad en onthardt het lokaal bestuur 2.500 m² beton en asfalt. Zo krijgen de bomen en het groen meer ruimte. In het stuk tussen de Bellemdorpweg en het kruispunt met De Conincksgoed worden waterdoorlatende parkeerstroken in grasdallen aangelegd. De werken kosten 790.000 euro en starten de tweede helft van april.

Impact op het verkeerĀ 

Vanaf maandag 13 mei 2024 zal de omleiding via de Museumstraat niet langer mogelijk zijn vanwege de aanvang van de rioleringswerken. Dit betekent dat de grote omleiding via de Mariahovelaan gevolgd dient te worden, dit tot de start van het bouwverlof op zaterdag 20 juli 2024.

Bereikbaarheid voor buurtbewoners

Het lokaal bestuur streeft ernaar om de impact op de bereikbaarheid van woningen tot een minimum te beperken. Bewoners kunnen na de werkuren steeds hun woning bereiken.