Mobitwin Centrale

Niet meer goed ter been? Doe dan beroep op de Mobitwin Centrale. De Mobitwin Centrale (voorheen de Minder Mobielen Centrale) werd in 2002 opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch de nodige transportmogelijkheden te bieden.

Rolstoelvervoer is ook mogelijk via de minibus. Het gebruik van de Mobitwin Centrale is dan ook voorbehouden aan mensen met een maximaal inkomen van twee keer het leefloon. Bovendien mag er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden zijn, tenzij dat voor de betrokkene niet toegankelijk is. 


Voorwaarden

  • Je kan je moeilijk verplaatsen.
  • Je hebt een beperkt inkomen.
  • Je hebt geen eigen vervoermiddel.
  • Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Prijs

Jaarlijks lidgeld

  • 12 euro (inschrijven vóór 1 juli)
  • 6 euro (inschrijven vanaf 1 juli)

Tarief chauffeur

  • Je betaalt 0,42 euro/km (deze vergoeding is afhankelijk van de index) aan de chauffeur. Het aantal km wordt berekend vanaf het huis van de chauffeur tot zijn terugkeer thuis.
  • Géén wachtgeld. De chauffeur een kop koffie aanbieden voor het wachten mag natuurlijk wél.

Hoe rit aanvragen?

Minstens twee werkdagen op voorhand via het OCMW. 


Hoe lidmaatschap aanvragen?

Bij het OCMW, bij voorkeur op afspraak. Je brengt mee:

  • elektronische identiteitskaart (e-ID);
  • klevertje mutualiteit.

Boodschappendienst

Boodschappen doen is immers niet alleen noodzakelijk om in je levensonderhoud te voorzien, het is ook een heel sociaal gebeuren. De afstand naar de winkel, de zware boodschappentassen… Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De boodschappendienst, als onderdeel van de Mobitwin Centrale, richt zich tot ouderen, mindervaliden of personen die zich in een sociale noodsituatie bevinden. De vrijwilliger brengt je niet alleen naar de winkel, maar helpt ook bij de boodschappen zelf: een steunende arm, het dragen van een boodschappentas, een winkelpraatje…


Chauffeur worden?

Wil je mensen die moeilijk ter been zijn helpen? Het OCMW biedt een omnium autoverzekering aan voor de chauffeurs en een kilometervergoeding van 0,42 euro/km. De Mobitwin Centrale telt 500+ gebruikers. Elke week worden er zo’n 60 ritten uitgevoerd. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met OCMW Aalter.