Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving? Dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een premie ontvangen.

Er is een gemeentelijke mantelzorgpremie van 25 euro per maand beschikbaar voor personen die (thuis) een zorgbehoevend familielid of een persoon met een beperking verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

De mantelzorger:

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende;
  • biedt landurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan;
  • moet in Aalter gedomicilieerd zijn.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend);
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken...;
  • is minstens 21 jaar en mag niet in een instelling of zorgcentrum verblijven;
  • moet over een attest van 80% invaliditeit beschikken;
  • moet minstens 30 punten scoren op de BEL-profielschaal;
  • moet in Aalter gedomicilieerd zijn.

De toelage wordt steeds toegekend voor het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Hoe aanvragen?

De mantelzorger vraagt de premie aan door het ingevulde aanvraagformulier aan de cel Welzijnszaken te bezorgen, samen met de nodige erkenningsdocumenten.