Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald zorg aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving? Dan ben je een mantelzorger. Hiervoor kan je een premie ontvangen. Dit is een erkenning voor je inzet.


Voorwaarden

De mantelzorger:

 • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende;
 • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan;
 • is minimum 16 jaar;
 • moet in Aalter gedomicilieerd zijn;
 • mag zelf niet zorgbehoevend zijn.

De zorgbehoevende:

 • woont thuis (zelfstandig of inwonend) en verblijft niet in een instelling of zorgcentrum;
  • als de zorgbehoevende zelfstandig woont, moet er een sociaal verslag opgemaakt worden door de sociale dienst van het OCMW.
 • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken...;
 • is minimum 21 jaar;
 • moet over een attest van 80% invaliditeit beschikken (=een attest van minimum 12 punten op basis van de medisch-sociale schaal uitgereikt door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid) of over een attest zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden;

 • moet in Aalter gedomicilieerd zijn.

De toelage wordt steeds toegekend voor het jaar voorafgaand aan de aanvraag.


Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit aan de cel Jeugdwerk en welzijn, samen met de nodige erkenningsdocumenten.


Premie

25 euro per maand.