Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen

Op 31 maart 2014 koos het college van burgemeester en schepenen voor een lokaal toewijzingsreglement. Dit reglement geeft voorrang aan ouderen vanaf 65 jaar bij de toewijzing van een aantal sociale huurwoningen in de gemeente.

Dit reglement is positief geadviseerd door alle deelnemers van het woonoverleg (gemeentebestuur, OCMW, Volkshaard cvba, Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland, Wooncentrum Meetjesland), in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van 'Wonen-Vlaanderen'.

Het reglement en de adressenlijst van de 'sociale woningen met voorrang voor ouderen Aalter' kan je onderaan deze pagina terugvinden.