Lichtplan

Masterplan openbare verlichting

Het lichtplan legt vast hoe de openbare verlichting in elke straat van de gemeente er moet uitzien (hoogte paal, type paal, soort licht…). 

Door de openbare verlichting planmatig op elkaar af te stemmen, wenst het bestuur het openbaar domein nog aangenamer te maken en lichthinder te vermijden. 

Door te kiezen voor minder verschillende types lichtarmaturen wordt bovendien jaarlijks de totale onderhoudskost verminderd.

Lichthinder

Lichthinder is de overlast die mens en dier ondervinden van kunstlicht. Dat kan gaan om een gevoel van onbehagen, regelrechte verblinding door bijvoorbeeld direct zicht op een lamp of verstoring van avondlijke en nachtelijke activiteiten, zoals sterrenwaarnemingen. 

Klacht over lichthinder? Meld dit aan de gemeentelijke administratie.

Alle informatie over lichthinder en de bijhorende wetgeving.

Ook op www.lichthinder.be vindt je over deze problematiek nuttige informatie.