Aalterse kunstenaars

In Aalter wonen en werken heel wat kunstenaars, actief in volgende domeinen:

  • tekenen en schilderen
  • beeldhouwwerken en installaties
  • keramiek
  • poëzie en woord
  • muziek

In het kader van het Cultuurbeleidsplan beschikt het gemeentebestuur over een inventaris met de namen en adressen van de Aalterse (amateur)kunstenaars. Het is de bedoeling het culturele veld beter te ondersteunen en waar mogelijk te stimuleren.

Door jouw gegevens ter beschikking te stellen (naam, adres, telefoon, e-mail), willen we extra kansen creëren om met jouw werk voor een groot publiek naar buiten te treden.

Ben je ook actief in de wereld van de kunst, maar is je naam nog niet bij ons bekend? Meld je dan aan. Je gegevens worden dan in de kunstenaarslijst opgenomen.