Krachtbalterreinen

Er zijn twee krachtbalterreinen in het Sportpark.

Prijs

Doelgroep

Prijs (per terrein)

Erkende Aalterse verenigingen

3,75 euro/uur

Alle andere gebruikers (groepen of individuen)

7,45 euro/uur

Aalterse scholen (tijdens de lesuren)

3,75 euro/uur

Seniorenverenigingen

2,50 euro/uur