Korte geschiedenis van Aalter

Het grondgebied Aalter is reeds duizenden jaren bewoond. Archeologen vonden sporen uit de pre-Romeinse tijd op diverse plaatsen in Aalter, Knesselare en Ursel. De Romeinen legden er een weg aan en bouwden grafheuvels en versterkingen.

In de middeleeuwse feodale periode vormde zich een waar lappendeken van diverse heerlijkheden, nauwelijks in te passen in de hedendaagse gemeentegrenzen. Het eerste document dat naar Aalter verwijst dateert uit 974. Dit betekent geenszins dat er niet eerder bewoning was of dat er geen andere woonkernen waren, integendeel. Het Drongengoed is slechts een voorbeeld van het vele middeleeuwse ontginningswerk in de regio. In Poeke en in het huidige Aalter-Brug waren er toen zelfs heuse burchten, intussen reeds lang verdwenen.

De waterlopen tussen Gent en Brugge speelden een belangrijke historische rol en werden in het begin van de 17de eeuw uitgebouwd tot een heus kanaal. Gedurende enkele eeuwen was het een barrière tussen troepen uit noord en zuid die elkaar om de haverklap bestreden en de inwoners het leven zuur maakten.

In het westen was er het uitgestrekte Bulskampveld: een woest gebied dat eenmaal ontgonnen een plaats werd waar imposante buitenverblijven tot kleine kastelen uitgroeiden. Vijvers en waterplassen sierden het gebied Tussen Bellem en Lotenhulle, met de Kraenepoel als nog steeds herkenbare getuige.

De komst van de spoorlijn (1838) in Aalter en het uitbreiden van het net van buurtspoorwegen enkele tientallen jaren later (met Ursel als draaischijf) verbonden de gemeente met de omliggende (provincie)steden.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog ging de wereld verder open met de uitbouw van de autosnelweg. De nijverheid (beperkt begonnen met textiel aan het kanaal in Bellem en Aalter-Brug en sigarenfabriek Knesselare) ontwikkelde zich sterk vanaf de jaren 1960.

De goed uitgebouwde (verkeers)infrastructuur en de directe toegang tot natuur en bos zorgden in de eerste decennia van de 21ste eeuw voor verdere aantrekkingskracht en groei van Aalter.

Met dank aan Peter Laroy. 

Meer weten over de geschiedenis van Aalter? Surf ook naar Erfgoed Aalter.