Vroeg begonnen: kleuterdans

Lessenrooster 2024-2025

Het lessenrooster vind je hier.


Kleuterdans

Tijdens de lessen van de kleuters en danskriebels willen we de leerlingen op een speelse manier laten bewegen. Aan de hand van uitnodigende thema’s, verhalen en materialen gaan we samen op dansonderzoek en ontdekken we nieuwe bewegingsmogelijkheden. Ze leren zichzelf met dans uit te drukken op een creatieve, persoonlijke manier. Ook de basistechniek van dans komt aan bod: bewegingen als plié, élévé, tendu, huppelen en rollen passeren allemaal de revue. Zo worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de vier danselementen tijd, ruimte, lichaam en kracht en groeit hun lichaamsbewustzijn.

Vakken

Je volgt per week:

  • 45 min. kleuterdans

Danskledij

Meer info.