Kinderkoor 'De Zingende Regenboog'

Lesmoment 2023-2024

woensdag 13.30 u - 14.30 u (Rietje Bruynooghe)

________________________________

Info

Op een speelse manier komen opwarmingsoefeningen van de stem en het lichaam aan bod. Vanuit het enthousiasme van de kinderen wordt samen een liedjesrepertoire opgebouwd. Het ritmisch en muzikaal aanvoelen wordt ontwikkeld door naast het zingen ook gebaren en/of bewegingen toe te voegen.

In het Kinderkoor staan het luisteren naar elkaar, het samen zingen en het zangplezier centraal. Je hoeft (nog) geen noten te kennen. Voor kinderen tot 12 jaar.