Kinderkoor 'De Zingende Regenboog'

Lessenrooster 2024-2025

Het lessenrooster voor jongeren van de eerste graad vind je hier.
Het lessenrooster voor jongeren van de tweede graad vind je hier.

Op een speelse manier komen opwarmingsoefeningen van de stem en het lichaam aan bod. Vanuit het enthousiasme van de kinderen wordt samen een liedjesrepertoire opgebouwd. Het ritmisch en muzikaal aanvoelen wordt ontwikkeld door naast het zingen ook gebaren en/of bewegingen toe te voegen.

In het kinderkoor staan het luisteren naar elkaar, het samen zingen en het zangplezier centraal. Je hoeft (nog) geen noten te kennen. Voor kinderen tot 12 jaar.