Kerkenplan

Het gemeentelijk parochiekerkenplan vertelt de langetermijnvisie voor de parochiekerken van Aalter. Het bevat onder meer een inventaris van de kerken en hun plaats in het maatschappelijk leven.