Juridische documenten

Het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling zijn van toepassing op alle medewerkers van het lokaal bestuur.

In het arbeidsreglement kan je onder andere informatie terugvinden over de uurregeling, ziektemeldingsprocedure, veiligheidsmaatregelen en de bescherming van de werknemers.

In de rechtspositieregeling kan je informatie terugvinden over:

  • de selectie van het personeel;
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag;
  • alle bepalingen in verband met het salaris;
  • de deontologische code;
  • de vergoedingen en toelagen;
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel.