Jeugdraad Aalter

Stel je kandidaat voor de jeugdraad


Taken

  • Adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijk jeugdbeleid.
  • Advies geven over wat er op de leefwereld van kinderen en jongeren effect heeft, bijvoorbeeld mobiliteit of welzijn. 
  • Discussieforum bieden voor maatschappelijke problemen, trends... die kinderen en jongeren aanbelangen.
  • Actief werken: organisatie van activiteiten, vorming voor jeugdbewegingen…

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de jeugdraad komt minimum 4 keer per jaar samen. 

Dit is een zo breed mogelijke forum. Daarom worden volgende doelgroepen uitgenodigd:

  • Lokale jeugd (tot 30 jaar).
  • Jeugdbewegingen.
  • Gemeentelijke jeugdwerkingen (Gammetoen, Speelplein-, Tiener- en Kleuter- en kinderwerking).
  • Jeugdcentrum en jeugdhuis.

Dit moet de brede discussies meer draagkracht geven.

Het dagelijks bestuur stelt de agenda op aan de hand van voorstellen. Het dagelijks bestuur komt minstens 5 keer per jaar samen om de werking van de jeugdraad in goede banen te leiden.