Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het gemeentebestuur is lid van een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Bekijk het overzicht, de statuten en de oprichtingsakte.

Dienstverlenende verenigingen


Interlokale vereniging


Opdrachthoudende verenigingen


Projectverenigingen


Welzijnsverenigingen