Info voor kermis- en circusuitbaters

De wetgever omschrijft kermisactiviteiten als elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. Wanneer je tijdens de kermis deelneemt als ondernemer van een kermisattractie voer je dus een kermisactiviteit uit. Als kermisuitbater dien je net als een marktkramer in het bezit te zijn van een machtiging voor het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten. Deze machtiging kan je verkrijgen bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. 

Kermis

Met een machtiging voor het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten kan je met jouw kermisattractie deelnemen aan een van onze Aalterse kermissen. Hiervoor dien je voorafgaand een machtiging van het gemeentebestuur te krijgen. Om deze machtiging te verkrijgen kan je jouw aanvraag richten naar de cel Evenementen waar de plaatsmeester je graag verder helpt.

In Aalter hanteren we een gemeentelijk politiereglement op de organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein. In dit reglement kom je onder andere meer te weten over de toewijzing van de standplaatsen, de retributie, het onderzoek van de kandidaturen en de mogelijkheid tot schorsen of opzeggen van een abonnement. We geven je als tip mee om dit gemeentelijk reglement na te lezen vooraleer je vacature in te dienen.

De gemeenteraad heeft via het gemeentelijk politiereglement de toestemming gegeven om jaarlijks volgende kermissen in te richten:

Plaats Dag Periode
Ursel Zaterdag t.e.m. zondag Derde zondag van de vasten
Knesselare Zaterdag t.e.m. zondag Vierde zondag van de vasten
Sint-Maria-Aalter (plein aan de Wingenestraat met de Oude Kantschoolstraat) Zaterdag t.e.m. zondag Tweede zondag van mei
Statiekermis - Stationsplein (centrum) Vrijdag tot dinsdag Pinksterweekend
Ursel Vrijdag tot en met maandag Eerste zondag na 8 juni (indien 8 juni op een zondag valt, is het de zondag nadien)
Poeke dorpsplein Vrijdag t.e.m. maandag Zondag voor 24 juni (indien 24 juni op een zondag valt, is het de zondag nadien) 

Knesselare

Zaterdag t.e.m. dinsdag Eerste zondag van juli

Lotenhulle kerkplein

Zaterdag t.e.m. woensdag Eerste zondag na Pinksteren

Aalter-Brug kerkplein

Zaterdag t.e.m. maandag Zondag na 6 juli (indien 6 juli op een zondag valt, is het de zondag nadien)

Bellem dorpsplein

Vrijdag t.e.m. zondag Weekend rond 15 augustus

Sint-Maria-Aalter (plein aan de Wingenestraat met de Oude Kantschoolstraat)

Zaterdag t.e.m. zondag Tweede zondag na 15 augustus

Pierlala Ursel

Zondag Tweede zondag september (als de Pierlalastoet plaatsvindt)

Poeke dorpsplein

Vrijdag t.e.m. maandag Zondag voor 17 september

Centrum: Aalter Markt, parking Boomgaard en parking Aard

Zaterdag t.e.m. zondag (9 dagen) Zondag na 16 september (indien 16 september op een zondag valt, is het de zondag nadien)

Lotenhulle kerkplein

Zaterdag t.e.m. zaterdag Eerste zondag na 1 oktober

Knesselare

Zaterdag t.e.m. dinsdag Eerste zondag van oktober

Ursel

Zondag Zondag dichtst bij 21 oktober (enkel als de Pierlalakermis niet doorgaat)

Bellem dorpsplein

Zaterdag en zondag Vierde weekend van oktober

Hoe aanvragen?

Wanneer je als eigenaar van een circus in Aalter op het openbaar domein een circus wilt plaatsen, dien je hiervoor op voorhand toestemming te vragen aan het gemeentebestuur. De aanvraag richt je hiervoor naar de cel Evenementen waar ze je graag verder helpen met je aanvraag.

Prijs

Wanneer je het openbaar domein inneemt voor een standplaats voor je kermisattractie, een vestiging van kermisgastronomie tijdens de septemberkermis of een circustent dien je een vergoeding te betalen.