ICMS: Infofiche voor bedrijven

Vul het ICMS-formulier in

Om tijdens crisismomenten kordaat te kunnen reageren, is het belangrijk dat de hulpdiensten en de gemeentelijke administratie over uw recente bedrijfsinformatie beschikken. 

Het ICMS-veiligheidsportaal (Incident & Crisis Management System) van het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd gelanceerd voor noodplanning en crisisbeheer met als doel informatie uit te wisselen tussen de hulpdiensten en de gemeentelijke administratie. 

Op basis van jouw e-mailadres zal je ook periodiek een e-mail ontvangen van ICMS om de contactgegevens na te kijken en indien nodig te actualiseren.

Indien je een activiteit uitvoert op verplaatsing of je op het aangeschreven adres niet routinematig klanten, leveranciers of werknemers ontvangt, gelieve dit aan te duiden in de fiche. Indien het bedrijf gevestigd is op een ander adres, dan kan je dit ook aanduiden in de infofiche.

De brandweer, politie en de cel Risicobeheer zijn bereikbaar voor meer advies over noodplanning.