Huishoudelijk reglement

De werking van de gemeenteraad is geregeld door onder meer het decreet lokaal bestuur, maar een aantal afspraken is ook vastgelegd in een eigen huishoudelijk reglement. Dit is ook zo voor de samenstelling en de werking van de adviesraden (groep 2), beheersorganen (groep 3), alsook voor bepaalde vormen van dienstverlening (groep 4) en het gebruik van gemeentelijke accommodatie (groep 5).