Hendrik Van Doorne (1841-1914)

De Vlaamse dichter en priester Guido Gezelle was een vriend des huizes van de vooraanstaande Poekse familie en priester Van Doorne. Hij bracht geregeld een bezoek aan zijn geliefde kasteeldorp Poeke. De dorpssfeer ontroerde hem zo dat hij er een gedicht over maakte. Het gedicht prijkt op de omwalling aan de kerk en zo zweeft de geest van Gezelle er ook nog rond… De familie Van Doorne liet trouwens in 1898 een feeërieke kapel bouwen, die je nog steeds vindt op de hoek van de Middendreef en de Poekedorpstraat.

Priester

Hendrik K.E. Van Doorne werd geboren te Poeke in 1841 als tweede kind van notaris Joannes. Zijn Vlaamsgezinde vader stuurde hem in 1854 naar het Klein Seminarie in Roeselare. Dit was een mijlpaal in zijn leven, want daar deelde hij in de toegewijde vriendschap van Guido Gezelle voor zijn leerlingen. Vooral het feit dat hij leerling en tijdelijk vriend van Gezelle was, bezorgde hem bekendheid. Toen Gezelle in 1860 naar een Brugs college werd overgeplaatst, volgde Van Doorne hem. In 1861 kwam de Poekenaar op het Engels Seminarie waar Gezelle onderrector was. In 1865 werd hij priester gewijd en werkte als missionaris in Engeland. Na enkele hulpbedieningen bekleed te hebben, stelde men hem aan als rector in de Londense voorstad Brixton waar onder zijn impuls een bloeiende katholieke parochie uitgebouwd werd. In 1900 legde hij zijn ambt neer en vestigde zich te Poeke in het vaderlijk huis waar hij stierf in 1914.

In 1976 onthulde J. Van Overstraeten, voorzitter van de VTB-VAB twee gedenkplaten, aangebracht in de voorgevel van het verbouwde ouderlijke huis (nu bevinden ze zich tegen de kerkhofmuur). De ene werd getooid met de beeltenis van Hendrik Van Doorne, de andere geeft het gedicht weer van Guido Gezelle:

Poeke, Poeke, uw boomgewelven
deên zo’n deugd aan ’t herte mijn,
als God en bij mij zelve,
‘k mocht in uw waranden zijn!

Meer informatie: 

Het Land van Nevele, ‘Hendrik van Doorne: de Poekse Gezelle-discipel’ door Jozef Van de Casteele, jg. V, 1974, afl. 3.
Het Land van Nevele, ‘Hendrik K.E. Van Doorne herdacht te Poeke’, jg. VII, 1976, afl. 3.
Het Land van Nevele, ‘Hendrik Van Doorne uit Poeke in England‘’, jg. VII, 1976, afl. 3.
Kunstfotomap Aalter, Merkwaardige figuren te Aalter ‘Hendrik Van Doorne (1841-1914) Priester-leerling van Gezelle’, Cultuurraad Aalter, 1981