Groepsmusiceren - koor - begeleiden en improviseren - ALC

Lessenrooster 2024-2025

Het lessenrooster vind je hier.

Info

Luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar en vooral genieten van wat je samen aan het maken bent. Je kan een keuze maken tussen een divers aanbod aan vormen van groepsmusiceren.

Mogelijkheden

Groepsmusiceren - instrument en/of zang (koor)

Je speelt in één van de huisorkesten of in een kleiner ensemble, of je zingt in het koor.

Begeleiden en improviseren

Je leert spelen met klanken en akkoorden, variëren, improviseren en begeleiden in verschillende stijlen. Ook jouw favoriete muziek leer je beter begrijpen. Je maakt je eigen speelbare versie van muziek die we samen kiezen. Begeleidingspraktijk is er voor pianisten, organisten en gitaristen.

Alternatieve leercontext

Je verwerft, als leerling van de Academie, je competenties groepsmusiceren in een erkende vereniging. Stel je vraag aan het secretariaat, ze geven je informatie over welke verenigingen in aanmerking komen en wat je hiervoor moet ondernemen.

Vakken

Je volgt 1 uur groepsmusiceren per week.

Leerlingen die voor de Alternatieve Leercontext kiezen, volgen het ritme van de vereniging.