Gratis energiescan

Via een energiescan kom je te weten hoe je thuis energie kan besparen. Een energie-expert komt bij je thuis en geeft tips over jouw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. Je kan hulp krijgen met vragen over jouw energiefactuur.


Voorwaarden

Je kan een gratis energiescan aanvragen als:

 • je een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);

 • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;

 • je een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit;

 • je voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;

 • je huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;

 • je huurt, en in 2023 maximaal 614,56 euro huur per maand betaalt
  of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 664,56 euro per maand betaalt;

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en de persoon waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont bent niet hoger bent dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023).

  • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.

  • dit bedrag wordt jaarlijks ge├»ndexeerd.

Als je niet tot deze categorieën behoort, kan je een gratis energiescan aanvragen:

 • op basis van een inschatting van het OCMW.

 • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien jouw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

Als je niet onder één van deze categorieën valt, kan je bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.


Hoe aanvragen?

Aanvraag

Vraag een energiescan aan bij de netbeheerder Fluvius, een energiesnoeiersbedrijf, jouw gemeente of het OCMW.

Verloop

Een energiescanner komt langs bij je thuis en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kan omspringen.

 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kan toepassen.

 • Waar nuttig plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro. Dit spaarpakket kan bestaan uit onder andere spaarlampen, spaardouchekop, tochtstrips, een woonmeter, ...

 • Na afloop krijg je een gepersonaliseerd verslag met daarin:

  • een overzicht van jouw huidige energiesituatie

  • de bijbehorende energietips

  • een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.

Indien nodig komt de energiescanner opnieuw langs om:

 • kleine energiebesparende werken uit te voeren.

 • jouw energiecontract te bekijken en eventueel over te stappen naar een voordeligere leverancier.

 • de mogelijkheden rond energetische renovatie te bespreken.


Wat meebrengen

Ga op voorhand op zoek naar jouw energiecontract en een recente energiefactuur. Op die manier bespaar je tijd tijdens het huisbezoek.


Bedrag

Gratis voor de vermelde doelgroepen.

Naar analogie met Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening besliste de Vlaamse Regering om ook de toekenningsvoorwaarden voor de energiescan te wijzigen naar inkomensgerelateerde voorwaarden.

De inkomensgrens zal gebaseerd zijn op die van de doelgroep sociale huur.

alleenstaande zonder personen ten laste

28.105 euro

alleenstaande met één persoon ten laste

42.156 euro

koppel zonder personen ten laste

42.156 euro

verhoging per persoon ten laste

4.160 euro

De controle op inkomen zal gebeuren op basis van het laatst beschikbare aanslagbiljet. Voor situaties waarin de inkomenssituatie en/of de gezinssamenstelling recent in het nadeel van de burger is gewijzigd, zal het OCMW via een inschatting het recht alsnog kunnen toekennen. Daarnaast blijven ook volgende groepen recht hebben:

 • Huishoudens bij wie de voorafbetalingsfunctie is geactiveerd in de digitale meter;

 • Huishoudens voor wie een verzoek tot afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer bij de lokale adviescommissie is ingediend

Het VEKA bouwt een nieuw aanvraagplatform dat automatisch het inkomen en/of de andere voorwaarden van een aanvrager die zich aanmeldt, zal controleren. De verwachting is dat deze tool ten vroegste in april 2024 klaar is. Tot op die datum blijven de huidige doelgroepvoorwaarden en aanvraagprocedure gelden.

Meer details volgen in de loop van het najaar van 2023.