Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

Stel je kandidaat voor de Gecoro


De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft een belangrijke rol als adviesorgaan voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Zij adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de omgevingsambtenaar bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid inzake ruimtelijke planning.

De commissie bestaat enerzijds uit een vast aantal deskundigen inzake ruimtelijke planning en bouwen, aangesteld door de gemeenteraad, en anderzijds uit een aantal afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen. Bij de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad wordt een nieuwe commissie ruimtelijke ordening aangesteld. 

De gemeenteraad van Aalter heeft het aantal leden van de Gecoro vastgesteld op 12: 7 deskundigen en 5 vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen. De voorzitter van de Gecoro wordt aangeduid onder de deskundigen. Voor elk lid van de Gecoro wordt een plaatsvervanger aangeduid.

De volgende maatschappelijke geledingen worden vertegenwoordigd binnen de Gecoro:

  • één vertegenwoordiger uit de milieu- en natuurverenigingen
  • één vertegenwoordiger uit de verenigingen van werknemers
  • één vertegenwoordiger uit de verenigingen van werkgevers en zelfstandigen
  • één vertegenwoordiger uit de verenigingen van handelaars
  • één vertegenwoordiger uit de verenigingen van landbouwers