Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd in 2003 goedgekeurd, ter vervanging van het vroegere gewestplan. Het plan is een document waarin het gemeentebestuur, na inspraak van alle stakeholders, vastlegt hoe de beschikbare ruimte de komende jaren zal worden gebruikt. Er wordt dus aangegeven waar plaatsen worden voorbestemd voor wonen, werken, handel, ontspanning, landbouw, natuur, mobiliteit enz. Aan dit plan zijn meerdere Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) gekoppeld.