Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan vervangt het vroegere gewestplan. Dit is het plan waarin het gemeentebestuur, na inspraak van alle stakeholders, vastlegt hoe de beschikbare ruimte de komende jaren zal worden gebruikt.

Er wordt dus aangegeven waar plaatsen worden voorbestemd voor wonen, werken, handel, ontspanning, landbouw, natuur, mobiliteit... Aan dit plan zijn meerdere Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) gekoppeld.