Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Als je problemen hebt om jouw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Voorwaarden

Wie opgenomen wordt in een woonzorgcentrum kan in sommige gevallen de verblijfsfactuur en de extra kosten niet volledig betalen. Wanneer je als oudere een hoofdverblijfplaats in Aalter had vóór de opname, kan je een aanvraag doen voor een tussenkomst in de verblijfkosten.

Je bent bereid om in het Systeem i te stappen en alle inkomsten op deze rekening te laten storten. Een systeem i-rekening is een specifiek type van bankrekening dat het OCMW opent op naam van iemand die in een instelling verblijft en die de toestemming heeft gegeven om zijn tegoeden te beheren en bepaalde financiële verrichtingen uit te voeren.

Indien je onder voorlopig bewind werd geplaatst, dan is jouw bewindvoerder bereid om alle financiële middelen door te storten naar het OCMW.


Hoe aanvragen?

De maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst verricht een sociaal en financieel onderzoek. Tijdens dit onderzoek zal bekeken worden of jouw inkomen verhoogd kan worden. Dit door het eventueel aanvragen van tussenkomsten, premies ...

Indien je inkomen ontoereikend blijft, zal een voorstel geformuleerd worden aan het Bijzonder comité voor de sociale dienst over de toekenning van de steun. Indien je kinderen hebt, zal er ook een onderzoek gebeuren naar de onderhoudsplicht.

  • Meld je persoonlijk aan bij de sociale dienst.
  • De familie of de bewindvoerder kan samen met de oudere de aanvraag doen.
  • Je kan (telefonisch) een afspraak maken.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Overzicht van inkomen, vaste kosten, schulden … van de laatste 5 jaar van de persoon (en zijn partner): pensioen, zorgbudgetten, vakantiegeld, spaargeld …