Vicky Bonte

Contact

Adres
Europalaan 22, 9880 Aalter
E-mail
financieeldirecteur@aalter.be
Digitaal visitekaartje
Digitaal visitekaartje

Meer info

De financieel┬ádirecteur staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en voor het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Tevens is zij verantwoordelijk voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen alsmede voor de interne kredietaanpassingen. Het voeren van de boekhouding, het opmaken van de inventaris en de jaarrekening, het verzorgen van financiële beleidsadvisering en het thesauriebeheer vormen eveneens onderdeel van haar takenpakket.