Eerste en tweede leeftijdsmelk

Je kan eerste leeftijdsmelk of tweede leeftijdsmelk terugbetaald krijgen voor je baby.

Voorwaarden

  • Je woont in Aalter. 
  • Het kind is maximaal 12 maanden oud. 
  • Je bent behoeftig en je leidt een onmenswaardig leven.
  • Je hebt geen financiële reserve.
  • Je bent bereid om in begeleiding te komen in het OCMW.
  • Je bent bereid om inspanningen te leveren om jouw inkomen te verhogen. 

Hoe aanvragen?

Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

Prijs

Je kan maximum 6 dozen van 800 gram of 12 dozen van 400 gram eerste leeftijdsmelk of tweede leeftijdsmelk per maand per kind terugbetaald krijgen. Je koopt de dozen aan bij een apotheek naar keuze. 

Niet-gebruikt melkpoeder breng je terug naar het OCMW. Dit mag niet worden doorverkocht. 

Meebrengen

Bij elke aanvraag leg je de bewijsstukken voor van de inkomsten en uitgaven, waaronder de rekeninguittreksels en een overzicht van je kosten van de laatste 6 maanden.