Naar inhoud

Heraanleg op- en afrittencomplex E40

Paneel_overzicht_nieuw op- en afrittencomplex AWV

De herinrichting van het op- en afrittencomplex zal voor een vlotte verbinding zorgen tussen de E40 (Brussel-Oostende) en de N44 (Aalter-Maldegem), die in Maldegem aantakt op de E34 (Knokke-Antwerpen). Door lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden, vermindert ook de verkeersdruk op het onderliggende wegennet. De herinrichting omvat ook de aanleg van nieuwe fietspaden in de buurt van het op- en afrittencomplex. De fietspaden zijn volledig gescheiden van de rijbaan. Zo kunnen fietsers vlot en veilig hun weg verderzetten. Het verkeer ter hoogte van de afrit Oostende zal vlotter kunnen doorstromen. Ook de rechterrijstrook op de E40 richting Oostende blijft voorbehouden voor het afslaande verkeer.

Alle recente info over het project (doel, planning, fasering...) vind je terug op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schrijf je ook in op de nieuwsbrief over de heraanleg van het op- en afrittencomplex.


Nieuws

31 oktober 2017 - Gewijzigde verkeerssituatie

Op dinsdagavond 7 november 2017 vanaf 20.00 u wijzigt de verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex. De grootste verandering is dat de voormalige oprit van het rondpunt naar de E40 richting kust definitief dichtgaat.

Het verkeer vanuit Maldegem en Aalter-centrum (Knokkeweg/N44) maakt gebruik van de nieuwe oprit richting kust. Het verkeer vanuit de Tieltsesteenweg en de Steenweg op Deinze moet omrijden via de E40 richting Gent en het op- en afrittencomplex in Nevele.

Op de E40 rijdt het verkeer richting kust vanaf 8 november door de middenberm naar de andere rijrichting over de afgewerkte bruggen. Zo kan de aannemer starten met de bouw van de twee bruggen op de rijrichting naar de kust.

29 augustus 2017 - Alternerend verkeer onderdoorgang E40 aan Steenweg op Deinze op 8/09


Op vrijdag 8 september 2017 zal er vanaf 20.00 u aan de onderdoorgang E40 aan Steenweg Op Deinze, alternerend verkeer zijn. De aannemer zal er werken uitvoeren. De verkeerswijziging zal gebeuren onder politiebegeleiding en vermoedelijk zal deze regeling de hele nacht aangehouden blijven. 

18 augustus 2017 - Werkzaamheden op- en afrittencomplex E40


De aannemer bouwt momenteel aan de noordzijde van de E40 de derde rotonde. Daarnaast werkt hij ook aan de E40 aan de nieuwe brug over de Tieltsesteenweg (N37). Tot slot zijn er aan de rotonde enkele wijzigingen gebeurd om het verkeer vlotter te laten verlopen.

Vóór het bouwverlof ging de nieuwe oprit van de Knokkeweg (N44) naar de E40 richting Brugge-Oostende al open voor verkeer. Zo moet het verkeer komende van Maldegem niet meer via het rondpunt naar de E40 richting kust. De bestaande oprit naar de E40 richting kust, die vertrekt aan de rotonde, blijft ook open. 

Verkeerswijzigingen rotonde

Het verkeer dat van de zuidkant van de E40 (Tielt of Deinze) op de rotonde komt, moet voorrang geven aan het verkeer van de E40. Er zullen ook steeds twee rijstroken op de Knokkeweg richting Maldegem open blijven. Zo wordt de filevorming aan de afrit Aalter tegengegaan. Wie van de Knokkeweg op de rotonde komt, zal verplicht worden om de Steenweg op Deinze (N409) in te slaan. Het zal dus niet langer mogelijk zijn om verder te rijden op de rotonde. Dit allemaal om de doorstroming op de rotonde vlotter te laten verlopen. Bekijk de meest recente info, waaronder de route voor fietsers aan de rotonde, op www.wegenenverkeer.be/Aalter.

Hoe rijdt het verkeer?

E40 richting Brussel Via de tijdelijke parallellweg
E40 richting kust Normale rijstroken
Knokkeweg (N44)
 • Naar E40 richting kust
 • Richting rotonde: slechts 1 rijstrook
 • Richting Maldegem: 2 rijstroken


Nieuwe luchtbeelden

Neem zeker ook een kijkje bij de meest recente luchtbeelden van de werken aan het complex. Vijf filmpjes laten in vogelvlucht de evolutie zien tussen september 2016 en juli 2017.

7 augustus 2017 - Werken aan de noordzijde van de E40

Vóór het bouwverlof is de rechtstreekse oprit van de Knokkeweg (N44) naar de E40 richting kust opengegaan voor verkeer. Zo moet verkeer dat vanuit de richting van Maldegem komt niet meer via het rondpunt rijden om de E40 richting kust op te rijden. De bestaande oprit naar de E40 richting kust, die vertrekt aan de rotonde, blijft ook open. 

Aan de rotonde zijn hierbij ook enkele wijzigingen doorgevoerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. Het verkeer dat van de zuidkant van de E40 komt (Tielt of Deinze) op de rotonde komt, moet voorrang geven aan het verkeer dat van de E40 komt. Er zullen ook steeds twee rijstroken op de Knokkeweg richting Maldegem open blijven. Op die manier willen we de filevorming aan de afrit Aalter tegengaan. Wie van de Knokkeweg (N44) op de rotonde komt zal verplicht worden om de Steenweg op Deinze in te slaan. Het zal dus niet langer mogelijk zijn om verder te rijden op de rotonde. Dit allemaal om de doorstroming op de rotonde vlotter te laten verlopen.

Waar wordt er nu gewerkt?

De aannemer werkt aan de noordzijde van de E40 en bouwt de nieuwe rotonde. In de E40 werkt hij aan de nieuwe brug over de Tieltsesteenweg.

Hoe rijdt het verkeer?

 • E40 richting Brussel: via de tijdelijke parallelweg
 • E40 richting kust: normale rijstroken
 • N44 (Knokkeweg):
  • naar E40 richting kust
  • richting rotonde slechts 1 rijstrook?
  • richting Maldegem: 2 rijstroken

10 juli 2017 - Oprit Knokkeweg naar E40 kust geopend

De nieuwe oprit van de Knokkeweg (N44) naar de E40 richting kust werd op 10 juli 2017 geopend. Hierdoor geldt er een nieuwe verkeerssituatie op de rotonde.

Respecteer de verkeersrichtlijnen aan het rondpunt

In de werfzone van het op- en afrittencomplex E40 en de omleidingswegen gelden specifieke verkeerssituaties. De verkeersborden signaleren dit. Desondanks negeren sommige bestuurders deze richtlijnen.

Dit leidt tot meer hinder voor anderen en meer schade aan de infrastructuur. Het gaat dus ten koste van de algemene doorstroming. De lokale politiezone voert geregeld controles uit naar het opvolgen van deze verkeersregeling. Tussen maart en november 2016 werden zo maar liefst 4.500 processen-verbaal opgesteld. Respecteer dus de richtlijnen in en rond de werfzone. Hou je aan de aangeduide snelheden, de tonnagebeperkingen, de voorrangsrichting…

De Vlaamse overheid volgt samen met de federale politie, de lokale politiezone en het gemeentebestuur de verkeerssituatie op de voet op. Ze stuurt heel snel bij als er opportuniteiten zijn om de doorstroming voor iedereen te verbeteren.

Verkeer E40 over 3 versmalde rijstroken 

Het verkeer richting Gent/Brussel rijdt over de parallelweg langs de E40 over de 3 versmalde rijstroken. Je kan er max. 90 km/u rijden. Vrachtwagens mogen max. 70 km/u rijden en niet inhalen. Dit blijft zo tot in het voorjaar van 2018.


Luchtfilms

Oktober 2017

De derde rotonde krijgt vorm. In de E40 wordt er gewerkt aan de nieuwe brug over de Tieltsesteenweg (N37).

Juli 2017

Luchtbeelden van de twee nieuwe rotondes en de nieuwe oprit van de Knokkeweg (N44) naar de E40 richting kust. De aannemer werkt aan de brug onder de E40 aan de Tieltsesteenweg (N37).

Maart 2017

Een vogelperspectief van de constructie van de rotonde aan de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug aan de E40.

December 2016

Oktober 2016

Een vogelperspectief op de afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg. De aannemer werkt verder aan de rotonde op de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug langs de E40. 

September 2016

Deze luchtfilm toont de bijna afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg en het overzicht van de werkzaamheden aan het complex begin september 2016.


Doel van de werken

Wat houden de werken in?

Twee rotondes ten zuiden van de E40 sluiten aan op de Tieltsesteenweg (N37) en de Steenweg op Deinze (N409). Tussen deze rotondes komt een nieuwe verbindingsweg. Die sluit aan op een carpoolparking voor 180 auto’s en een tiental vrachtwagens.

De derde rotonde ligt ten noorden van de E40 en zorgt ervoor dat het verkeer komende van de afrit vlot kan aansluiten op het lokale wegennet. Bestuurders die richting Maldegem rijden, kunnen via de fly-over rechtstreeks de Knokkeweg (N44) bereiken, zonder hinder of kruisende bewegingen. Bekijk alvast de 3D-visualisatie van het op- en afrittencomplex.

Er staat dus heel wat op de planning.  De werken zullen dan ook drie jaar duren. Daarnaast komen er ook geluidsschermen van 3,5 tot 6,5 meter hoogte langs de E40 richting Oostende (wijk Loveld), langs E40 richting Gent (wijk Beukenpark) en langs N44 richting Maldegem. De fietspaden naast de weg en rotonde worden ook volledig gescheiden van de rijbaan.

Minder hinder

De heraanleg is opgedeeld in deze grote fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Door een tijdelijke parallelweg langs de E40 blijft het verkeer in beide richtingen steeds mogelijk.

Ook  de verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het complex blijft bestaan via de Tieltsesteenweg of de Steenweg op Deinze. Voor de fietsers is er ook een veilige fietsverbinding gegarandeerd.

De (lokale) ondernemers kunnen tot slot terecht bij bereikbaarheidsadviseur Cedric Labeau.

Korte historiek

De verkeerswisselaar aan de E40, beter bekend als het rondpunt, is al decennialang de toegangspoort tot Aalter. Door de grote instroom van het verkeer is het rondpunt de voorbije jaren steeds drukker en gevaarlijker geworden. De werkzaamheden zijn dus een noodzaak gezien de huidige situatie.

De voorbereidingen van dit uitgebreide en uiterst complexe dossier kennen een zeer lange geschiedenis. De eerste documenten dateren zelfs van 1937! Er werd dan nog gesproken over de autosnelbaan E40. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de heropbouw en de prioriteiten kwamen telkens ergens anders te liggen. In 1975 was er toezegging, maar dan had je de impact van de eerste oliecrisis. Uiteindelijk zou het nog bijna 40 jaar duren om de middelen bij elkaar te krijgen en de werken effectief uit te voeren.

In oktober 2012 was het eindelijk zover. Toen startten de voorbereidende werken. Via negen gestuurde boringen werd maar liefst vier kilometer aan ondergrondse leidingen aangelegd.

Nadat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer ontvankelijk had verklaard, organiseerde het college van burgemeester en schepenen op 5 mei 2014 het openbaar onderzoek.


Presentaties infovergaderingen

Er werden verschillende infovergaderingen gehouden naar aanleiding van deze werken. Bekijk hieronder het overzicht van de presentaties. 


Contact en meer info

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Gemeentebestuur Aalter

Datum van het bericht: dinsdag 31 oktober 2017
Nieuwsoverzicht