Naar inhoud

Heraanleg op- en afrittencomplex E40

Alle recente info over het project (doel, planning, fasering...) vind je terug op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schrijf je ook in op de nieuwsbrief over de heraanleg van het op- en afrittencomplex.

 


Update: oprit Knokkeweg naar E40 onder voorbehoud open vanaf 7 juli

De oorspronkelijk timing van de opening van de oprit van de Knokkeweg naar E40 richting kust was maandag 26 juni, maar dit werd uitgesteld naar vrijdag 7 juli 2017. Vooraleer AWV een nieuw stuk weg openstelt, wordt de weg grondig getest. Uit proeven op de nieuwe oprit is gebleken dat er extra grondwerken aan het nieuwe talud nodig zijn voor de stabiliteit. Dat vergt wat extra tijd. Normaal gezien zullen ze de oprit op 7 juli kunnen openstellen.


Update: Verkeer rijdt via Steenweg op Deinze (N409)

De aannemer is klaar met de brug over de Steenweg op Deinze (N409). Vanaf zaterdag 10 juni 2017 werkt hij aan de brug in de E40 over de Tieltsesteenweg (N37). Dit betekent dat het verkeer van zuid naar noord en omgekeerd via de Steenweg op Deinze (N409) moet rijden. 

Hoe rijdt het verkeer vanaf 10 juni?

  • De Tieltsesteenweg (N37) is onderbroken aan brug: omleiding verloopt via de nieuwe verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze (N409)
  • De fietsers kunnen gebruik maken van de nieuwe fietstunnel en rijden in dubbele richting langs de N409.
  • Op de E40 richting Brussel rijd je via de tijdelijke parallelweg.

 


Update: Nieuwe oprit naar E40 richting kust binnenkort open

Binnenkort wordt de nieuwe oprit van de Knokkeweg (N44) naar de E40 richting Oostende geopend. Het verkeer van de Knokkeweg kan dan rechtstreeks de E40 richting kust oprijden.

 


Update: eerste mijlpaal in heraanleg op- en afrittencomplex E40

De werken aan de zuidelijke zijde van de E40 zijn zo goed als afgerond. Beide rotondes met bijhorende fietstunnels zijn klaar voor gebruik en de nieuwe verbindingsweg tussen beide rotondes is afgewerkt.

Op zaterdag 8 april 2017 gaan de rotonde op de Steenweg op Deinze en de nieuwe verbindingsweg open voor verkeer. Dit betekent dat de omleidingen tussen de Steenweg op Deinze en de Tieltsesteenweg vervallen, ook voor zwaar verkeer. De Steenweg op Deinze blijft wel onderbroken aan de brug van de E40.

Zuidzijde afgewerkt

Op zaterdag 8 april gaat de nieuwe infrastructuur aan de zuidzijde van de E40 volledig in gebruik. Hoewel de Steenweg op Deinze nog onderbroken is ter hoogte van de brug van de E40, hoeft er niet meer omgereden te worden. Iedereen, ook het zwaar verkeer, rijdt via de nieuwe verbindingsweg. Via deze nieuwe weg rijd je van de rotonde op de Steenweg op Deinze naar de rotonde op de Tieltsesteenweg. Dat maakt de E40 oprijden richting Gent een pak vlotter. Ook wie de E40 komende van de kust afrijdt in Aalter met bestemming Deinze moet niet langer via de rotonde aan de noordzijde rijden.

Fietstunnels

Ook beide fietstunnels onder de rotondes zijn klaar voor gebruik. Fietsers op de Tieltsesteenweg rijden niet langer over de rotonde samen met het autoverkeer, maar rijden via de fietstunnel naar de verbindingsweg. Tot de brug over de Steenweg op Deinze af is, rijden de fietsers via een tijdelijk fietspad naar de noordzijde van de E40.


Volgende fasen van de werken

Tot de zomer van 2017 werkt de aannemer aan de bruggen van de E40 en aan de oprit van de N44 naar de E40 richting kust. Voor het verkeer op de E40 blijft de verkeerssituatie zoals nu. De Steenweg op Deinze blijft onderbroken ter hoogte van de brug. In de zomer starten de werken aan de noordkant van de E40 met impact op het verkeer.

 


Update: respecteer de verkeersrichtlijnen aan het rondpunt

In de werfzone van het op- en afrittencomplex E40 en de omleidingswegen gelden specifieke verkeerssituaties. De verkeersborden signaleren dit. Desondanks negeren sommige bestuurders deze richtlijnen.

Dit leidt tot meer hinder voor anderen en meer schade aan de infrastructuur. Het gaat dus ten koste van de algemene doorstroming. De lokale politiezone voert geregeld controles uit naar het opvolgen van deze verkeersregeling. Tussen maart en november 2016 werden zo maar liefst 4.500 processen-verbaal opgesteld. Respecteer dus de richtlijnen in en rond de werfzone. Hou je aan de aangeduide snelheden, de tonnagebeperkingen, de voorrangsrichting…

De Vlaamse overheid volgt samen met de federale politie, de lokale politiezone en het gemeentebestuur de verkeerssituatie op de voet op. Ze stuurt heel snel bij als er opportuniteiten zijn om de doorstroming voor iedereen te verbeteren.

 


Update: verkeer E40 over 3 versmalde rijstroken 

Het verkeer richting Gent/Brussel rijdt over de parallelweg langs de E40 over de 3 versmalde rijstroken. Je kan er max. 90 km/u rijden. Vrachtwagens mogen max. 70 km/u rijden en niet inhalen. Dit blijft zo tot in het voorjaar van 2018.

 


Update: Luchtfilm (maart 2017)

Een vogelperspectief van de constructie van de rotonde aan de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug aan de E40.

 

 


 Update: Luchtfilm (december 2016)

 


 Update: Luchtfilm (oktober 2016)

Een vogelperspectief op de afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg. De aannemer werkt verder aan de rotonde op de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug langs de E40. 

 


Update: Luchtfilm (september 2016)

Deze luchtfilm toont de bijna afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg en het overzicht van de werkzaamheden aan het complex begin september 2016.


 

 

technisch plan

De werken aan het op- en afrittencomplex E40 verlopen volgens schema. De eerste rotonde met fietstunnel op de Tieltsesteenweg (N37) werd halfweg september 2016 gefinaliseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de tweede rotonde op de Steenweg op Deinze (N409). 

Bekijk ook de plannen en 3D-voorstellingen voor de vernieuwing van het rondpunt.

De herinrichting van het op- en afrittencomplex zal voor een vlotte verbinding zorgen tussen de E40 (Brussel-Oostende) en de N44 (Aalter-Maldegem), die in Maldegem aantakt op de E34 (Knokke-Antwerpen). Door lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden, vermindert ook de verkeersdruk op het onderliggende wegennet.

De herinrichting omvat ook de aanleg van nieuwe fietspaden in de buurt van het op- en afrittencomplex. De fietspaden zijn volledig gescheiden van de rijbaan. Zo kunnen fietsers vlot en veilig hun weg verderzetten.

Het verkeer ter hoogte van de afrit Oostende zal vlotter kunnen doorstromen. Ook de rechterrijstrook op de E40 richting Oostende blijft voorbehouden voor het afslaande verkeer.

Wat houden de werken in?

Twee rotondes ten zuiden van de E40 sluiten aan op de Tieltsesteenweg (N37) en de Steenweg op Deinze (N409). Tussen deze rotondes komt een nieuwe verbindingsweg. Die sluit aan op een carpoolparking voor 180 auto’s en een tiental vrachtwagens.

De derde rotonde ligt ten noorden van de E40 en zorgt ervoor dat het verkeer komende van de afrit vlot kan aansluiten op het lokale wegennet. Bestuurders die richting Maldegem rijden, kunnen via de fly-over rechtstreeks de Knokkeweg (N44) bereiken, zonder hinder of kruisende bewegingen. Bekijk alvast de 3D-visualisatie van het op- en afrittencomplex.

Er staat dus heel wat op de planning.  De werken zullen dan ook drie jaar duren. Daarnaast komen er ook geluidsschermen van 3,5 tot 6,5 meter hoogte langs de E40 richting Oostende (wijk Loveld), langs E40 richting Gent (wijk Beukenpark) en langs N44 richting Maldegem. De fietspaden naast de weg en rotonde worden ook volledig gescheiden van de rijbaan.

Minder hinder

De heraanleg is opgedeeld in deze grote fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Door een tijdelijke parallelweg langs de E40 blijft het verkeer in beide richtingen steeds mogelijk.

Ook  de verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het complex blijft bestaan via de Tieltsesteenweg of de Steenweg op Deinze. Voor de fietsers is er ook een veilige fietsverbinding gegarandeerd.

De (lokale) ondernemers kunnen tot slot terecht bij bereikbaarheidsadviseur Cedric Labeau.

Korte historiek

De verkeerswisselaar aan de E40, beter bekend als het rondpunt, is al decennialang de toegangspoort tot Aalter. Door de grote instroom van het verkeer is het rondpunt de voorbije jaren steeds drukker en gevaarlijker geworden. De werkzaamheden zijn dus een noodzaak gezien de huidige situatie.

De voorbereidingen van dit uitgebreide en uiterst complexe dossier kennen een zeer lange geschiedenis. De eerste documenten dateren zelfs van 1937! Er werd dan nog gesproken over de autosnelbaan E40. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de heropbouw en de prioriteiten kwamen telkens ergens anders te liggen. In 1975 was er toezegging, maar dan had je de impact van de eerste oliecrisis. Uiteindelijk zou het nog bijna 40 jaar duren om de middelen bij elkaar te krijgen en de werken effectief uit te voeren.

In oktober 2012 was het eindelijk zover. Toen startten de voorbereidende werken. Via negen gestuurde boringen werd maar liefst vier kilometer aan ondergrondse leidingen aangelegd.

Nadat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer ontvankelijk had verklaard, organiseerde het college van burgemeester en schepenen op 5 mei 2014 het openbaar onderzoek.

Blijf op de hoogte!

Alle recente info over het project (doel, planning, fasering...) vind je terug op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schrijf je ook in op de nieuwsbrief over de heraanleg van het op- en afrittencomplex.

Presentaties infovergaderingen

Er werden verschillende infovergaderingen gehouden naar aanleiding van deze werken. Bekijk hieronder het overzicht van de presentaties. 

Meer info

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

 

Gemeentebestuur Aalter

Datum van het bericht: maandag 12 juni 2017
Nieuwsoverzicht