Heraanleg op- en afrittencomplex E40

Bekijk de werken op kaartNieuws

Bekijk steeds het laatste nieuws en de meest recente timings op de infopagina van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Respecteer de verkeersrichtlijnen aan het rondpunt

In de werfzone van het op- en afrittencomplex E40 en de omleidingswegen gelden specifieke verkeerssituaties. De verkeersborden signaleren dit. Desondanks negeren sommige bestuurders deze richtlijnen.

Dit leidt tot meer hinder voor anderen en meer schade aan de infrastructuur. Het gaat dus ten koste van de algemene doorstroming. De lokale politiezone voert geregeld controles uit naar het opvolgen van deze verkeersregeling.

Tussen maart en november 2016 werden zo maar liefst 4.500 processen-verbaal opgesteld. Respecteer dus de richtlijnen in en rond de werfzone. Hou je aan de aangeduide snelheden, de tonnagebeperkingen, de voorrangsrichting…

De Vlaamse overheid volgt samen met de federale politie, de lokale politiezone en het gemeentebestuur de verkeerssituatie op de voet op. Ze stuurt heel snel bij als er opportuniteiten zijn om de doorstroming voor iedereen te verbeteren.


Luchtfilms

Juli 2019

 

Oktober 2018

  • De hinder op E40 is grotendeels achter de rug. Het verkeer rijdt terug over drie rijstroken in elke richting. In de komende maanden voorzien we wel nog nachtwerk, met beperkte hinder op de E40.
  • Alle op- en afritten van de E40 zijn open. Er hoeft niet meer omgereden te worden. 
  • De Steenweg op Deinze blijft onder de E40-brug open voor fietsers, maar dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Maart 2018

Update werken noordzijde E40

Oktober 2017

De derde rotonde krijgt vorm. In de E40 wordt er gewerkt aan de nieuwe brug over de Tieltsesteenweg (N37).

Juli 2017

Luchtbeelden van de twee nieuwe rotondes en de nieuwe oprit van de Knokkeweg (N44) naar de E40 richting kust. De aannemer werkt aan de brug onder de E40 aan de Tieltsesteenweg (N37).

Maart 2017

Een vogelperspectief van de constructie van de rotonde aan de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug aan de E40.

December 2016

Oktober 2016

Een vogelperspectief op de afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg. De aannemer werkt verder aan de rotonde op de Steenweg op Deinze en de tijdelijke brug langs de E40. 

September 2016

Deze luchtfilm toont de bijna afgewerkte rotonde aan de Tieltsesteenweg en het overzicht van de werkzaamheden aan het complex begin september 2016.


Doel van de werken

De herinrichting van het op- en afrittencomplex zal voor een vlotte verbinding zorgen tussen de E40 (Brussel-Oostende) en de N44 (Aalter-Maldegem), die in Maldegem aantakt op de E34 (Knokke-Antwerpen). Door lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden, vermindert ook de verkeersdruk op het onderliggende wegennet. De herinrichting omvat ook de aanleg van nieuwe fietspaden in de buurt van het op- en afrittencomplex. De fietspaden zijn volledig gescheiden van de rijbaan. Zo kunnen fietsers vlot en veilig hun weg verderzetten. Het verkeer ter hoogte van de afrit Oostende zal vlotter kunnen doorstromen. Ook de rechterrijstrook op de E40 richting Oostende blijft voorbehouden voor het afslaande verkeer.

Wat houden de werken in?

Twee rotondes ten zuiden van de E40 sluiten aan op de Tieltsesteenweg (N37) en de Steenweg op Deinze (N409). Tussen deze rotondes komt een nieuwe verbindingsweg. Die sluit aan op een carpoolparking voor 180 auto’s en een tiental vrachtwagens.

De derde rotonde ligt ten noorden van de E40 en zorgt ervoor dat het verkeer komende van de afrit vlot kan aansluiten op het lokale wegennet. Bestuurders die richting Maldegem rijden, kunnen via de fly-over rechtstreeks de Knokkeweg (N44) bereiken, zonder hinder of kruisende bewegingen.

Er staat dus heel wat op de planning. De werken zullen dan ook drie jaar duren. Daarnaast komen er ook geluidsschermen van 3,5 tot 6,5 meter hoogte langs de E40 richting Oostende (wijk Loveld), langs E40 richting Gent (wijk Beukenpark) en langs N44 richting Maldegem. De fietspaden naast de weg en rotonde worden ook volledig gescheiden van de rijbaan.

Minder hinder

De heraanleg is opgedeeld in deze grote fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Door een tijdelijke parallelweg langs de E40 blijft het verkeer in beide richtingen steeds mogelijk.

Ook de verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het complex blijft bestaan via de Tieltsesteenweg of de Steenweg op Deinze. Voor de fietsers is er ook een veilige fietsverbinding gegarandeerd.

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of bel tijdens kantooruren naar 0476 72 22 57.

Korte historiek

De verkeerswisselaar aan de E40, beter bekend als het rondpunt, is al decennialang de toegangspoort tot Aalter. Door de grote instroom van het verkeer is het rondpunt de voorbije jaren steeds drukker en gevaarlijker geworden. De werkzaamheden zijn dus een noodzaak gezien de huidige situatie.

De voorbereidingen van dit uitgebreide en uiterst complexe dossier kennen een zeer lange geschiedenis. De eerste documenten dateren zelfs van 1937! Er werd dan nog gesproken over de autosnelbaan E40. Na de Tweede Wereldoorlog volgde de heropbouw en de prioriteiten kwamen telkens ergens anders te liggen. In 1975 was er toezegging, maar dan had je de impact van de eerste oliecrisis. Uiteindelijk zou het nog bijna 40 jaar duren om de middelen bij elkaar te krijgen en de werken effectief uit te voeren.

In oktober 2012 was het eindelijk zover. Toen startten de voorbereidende werken. Via negen gestuurde boringen werd maar liefst vier kilometer aan ondergrondse leidingen aangelegd.

Nadat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer ontvankelijk had verklaard, organiseerde het college van burgemeester en schepenen op 5 mei 2014 het openbaar onderzoek.


Presentaties infovergaderingen

Er werden verschillende infovergaderingen gehouden naar aanleiding van deze werken. Bekijk hieronder het overzicht van de presentaties.