Doortrekken oprit op openbaar domein

In sommige gevallen (vooral bij nieuwbouw- en verbouwingswerken) leggen particulieren een nieuwe oprit aan op hun privaat domein. Om esthetische en praktische redenen wensen ze die oprit door te trekken tot aan het wegdek.

Voor de uit te voeren werken op het openbaar domein is een toelating vereist van het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen kan hiertoe een toelating verlenen na ontvangst van het aanvraagformulier.

De aanvragers dienen op te geven in welke materialen de oprit doorgetrokken wordt. Bij de aanvraag wordt een plan en een foto toegevoegd. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de aanvrager. Bij de uitvoering wordt gevraagd om rekening te houden met de aanwezige nutsleidingen.