Digitaal loket voor derden

Toegang aanvragen

Attest aanvragen als derde


Als advocaat, gerechtsdeurwaarder of notaris kan je via het digitaal loket attesten voor derden aanvragen.

Eerst moet de hoofdadvocaat, -gerechtsdeurwaarder of -notaris bij cel Burgerzaken een aanvraag indienen om de attesten online te kunnen aanvragen.

Pas na goedkeuring van cel Burgerzaken kan hij/zij medewerkers toevoegen die voor het kantoor attesten kunnen opvragen.

Voorlopig kunnen er enkel attesten bevolking aangevraagd worden. Op termijn zal je ook aktes burgerlijke stand kunnen aanvragen.