Cultuurraad Aalter

Stel je kandidaat voor de cultuurraad


In onze dienstverlening willen we, binnen de visie van een integraal gemeentebeleid, ook voor cultuur het label kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Wat goed is, willen we behouden én verbeteren. Daarbij is er steeds voldoende ruimte voor experiment en vernieuwing.

Een belangrijk streven blijft het bundelen van krachten: tussen verenigingen onderling, tussen cellen onderling, tussen verenigingen en cellen, maar ook regionaal.

In Aalter hebben we bovendien een eigen culturele identiteit. Hierbij ligt de klemtoon op een ruim, laagdrempelig cultuuraanbod waartoe alle inwoners van Aalter zich aangesproken voelen. Een cultuuraanbod dat plaatsvindt op de meest geschikte locatie: niet enkel in de gemeentelijke ontmoetingszalen, maar ook op pleinen en in het Kasteel van Poeke.

We wensen met ons cultureel programma dan ook in te spelen op wat de Aalternaar belangrijk vindt: gezelligheid, nabijheid en het ontmoeten van vrienden. Hierbij willen we de samenwerking met en de participatie van alle culturele actoren, inclusief deze van beleidsaanverwante domeinen als horeca en middenstand, stimuleren.

De verenigingen worden vertegenwoordigd door de cultuurraad. Deze adviesraad wensen we, als staalkaart van het Aalterse verenigingsleven, meer te betrekken bij de ontwikkeling van het cultuurbeleid en cultuuraanbod.

Ons materiële en immateriële erfgoed is belangrijk. We willen de inwoners van Aalter in aanraking blijven brengen met dit collectieve verleden.

Bevoegdheden

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Deze adviesraad probeert eveneens overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verenigingen, instellingen en cellen die betrekking hebben op de culturele vrijetijdsbesteding.

Lidmaatschap

Geïnteresseerde Aalternaren kunnen zich kandidaat stellen als onafhankelijk lid van een adviesraad. Individuele kandidaturen bevatten je persoonlijke gegevens alsook een beknopte motivatie waarom je wenst lid te worden van de betrokken adviesraad en waarin je deskundigheid wordt aangetoond.

Daarnaast kan iedere erkende vereniging iemand afvaardigen naar zijn betrokken adviesraad en kan zich eveneens kandidaat stellen als bestuurslid. 

Datum volgende Algemene Vergadering Cultuurraad

Donderdag 24 oktober 2024

in KARMIN'A Kloosterstraat 77A Knesselare (oude klooster)

om 19.30 u

(plaats onder voorbehoud van definitieve opening)

Adres