Coronavirus: alle info voor Aalter en België

Vaccinatiecentrum: ik wil vrijwilliger worden

Download: medische vragenlijst bij het vaccineren

Reservelijst: ik wil me registreren

Contactformulier privé-personen

Registratie contact-tracing voor horecaVaccinatiecentrum in Sportpark Aalter-centrum

Wie vragen heeft over het vaccinatiecentrum in Aalter kan terecht op het speciale nummer tel. 09 325 74 75.

Het callcenter is bemand op:

 • maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 17.00 u;
 • dinsdag: van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 19.00 u;
 • zaterdag: van 9.00 u tot 12.00 u.

Je vraag stellen kan ook via vaccinatiecentrum@aalter.be.

Benieuwd hoe het vaccinatiecentrum er uitziet? Bekijk de onderstaande video en loop al even met ons mee... 

Wanneer en waar krijg ik mijn vaccin?

Op dit moment draait de vaccinatie van de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra op volle toeren. Vervolgens komt het ziekenhuispersoneel aan bod. Huisartsen, bewoners en personeel van andere collectieve zorgvoorzieningen worden vanaf februari gevaccineerd. Vanaf maart start de vaccinatie van 65-plussers en risicopatiënten. Over de prioritering binnen die laatste groep neemt de taskforce Vaccinatie binnenkort een beslissing. Vanaf april komen de personen met een essentieel beroep aan bod. De rest van de bevolking (18+) mag vanaf juni op een vaccin rekenen. Een volledig overzicht van de vaccinatiecentra in Vlaanderen kan je bekijken op vaccinatiecentra.vlaanderen.be.

Op uitnodiging

Eens het zover is, krijgt iedereen een uitnodiging via sms, brief en e-mail om zich te laten vaccineren. Je hebt dan de optie om de afspraak te bevestigen, weigeren of te verplaatsen. Let op: het is belangrijk om je eID (elektronische identiteitskaart) en uitnodiging mee te nemen op het moment van vaccinatie.

Op weg naar groepsimmuniteit

De timing hangt af van de tijdige levering van voldoende vaccins en een vlotte vaccinatie in de centra verspreid over heel Vlaanderen. Als de centra in het hele land vlot draaien, dan kunnen tegen eind augustus ruim 9 miljoen Belgen gevaccineerd zijn. Dat is meer dan 70% van de bevolking, wat nodig is om groepsimmuniteit op te bouwen.

Hoe verloopt de vaccinatie?

In elk centrum zijn er meerdere vaccinatielijnen. In elke lijn wordt één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. Een lijn werkt als volgt:

 1. Je komt binnen bij het onthaal, waar je temperatuur gemeten wordt. Een onthaalmedewerker checkt jouw identiteitsgegevens en brengt je naar de registratiezone.
 2. Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en wordt jouw medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand doorgenomen. Je krijgt er ook een afspraak voor de tweede inenting.
 3. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar je het vaccin krijgt toegediend.
 4. Na de prik rust je een kwartiertje uit in de wachtruimte onder toezicht van een arts. De arts controleert of er eventuele bijwerkingen zijn.

Oproep vrijwilligers via Eerstelijnszone Meetjesland

Om alles in goede banen te leiden in het centrum zijn we op zoek naar heel wat helpende handen met uiteenlopende profielen. Zin om de handen uit de mouwen te steken? Zo help je mee aan de laatste honk die we met z’n allen moeten overwinnen.

Inschrijven

Schrijf je in via de knop bovenaan deze pagina. Jouw aanmelding wordt bijgehouden vanuit de Eerstelijnszone en van zodra wij meer concrete informatie hebben, wordt u gecontacteerd.

Meer info op www.laatjevaccineren.be.


Veelgestelde vragen

Ik ga op reis, kan ik mijn vaccinatie verplaatsen?

We doen er alles aan om iedereen tegen 11 juli een eerste vaccin te kunnen bieden. Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt. Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis. Het is ook belangrijk dat je die tweede dosis krijgt, want die dosis zorgt voor een betere bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden en zorgt ervoor dat de bescherming langer aanhoudt.

Geen wijziging mogelijk

Bel niet naar het callcenter om een andere datum aan te vragen. Het vaccinatiecentrum moet in een paar weken duizenden mensen vaccineren en kan niet voor iedereen een ander vaccinatieschema toepassen.

Wat is de volgorde van vaccineren?

De vaccinatiecentra volgen bij de vaccinaties onderstaande volgorde van (prioritaire) groepen:

 • gezondheidswerkers;
 • zwangere vrouwen;
 • essentiële beroepen;
 • burgers ouder dan 70 jaar (volgens leeftijd
  van oud naar jong);
 • burgers tussen 69 en 65 jaar en alle
  risicopatiënten (in dalende leeftijd);
 • als laatste volgt de brede bevolking van 64
  jaar tot en met 18 jaar.

Door die vastgelegde volgorde van prioritaire groepen is het dus perfect mogelijk dat een Aalternaar van 20 jaar vroeger zijn/haar vaccin krijgt dan een inwoner van 64 jaar. Een 20-jarige die zwanger is, gezondheidswerker of risicopatiënt, krijgt bij de vaccinatie immers
voorrang op een 64-jarige die geen risicopatiënt is en dus hoort tot de groep van de brede bevolking die als laatste gevaccineerd wordt. Ook de reservelijst QVax volgt consequent de vastgelegde rangorde van prioritaire groepen.

Wat met minderjarigen?

België vaccineert enkel de volwassen bevolking. Over vaccinaties van minderjarigen is - op dit moment - nog niks beslist. Van zodra dat verandert, zal het lokaal bestuur vanzelfsprekend die nieuwe richtlijnen volgen.


Maatregelen Aalter

De dienstverlening van het gemeentebestuur en het OCMW blijft gegarandeerd, in de eerste plaats telefonisch en online. Indien nodig kan je terecht in het gemeentehuis Aalter-centrum. Hiervoor vraagt het bestuur telefonisch of via www.aalter.be/afspraak een afspraak te maken.

Afvalophaling

IVM vraagt om het afval correct aan te bieden voor ophaling. Deze ophalingen blijven momenteel verzekerd. Het kan wel dat, door ziekte van ophalers, de teams anders worden samengesteld waardoor de rondes 'anders' worden gereden.

Bibliotheek

De hoofdbibliotheek in ArtA'A en de filialen in Bellem, Knesselare, Lotenhulle, Ruiselede, Sint-Maria-Aalter en Ursel zijn open. Heb respect voor de geafficheerde maxima van het aantal aanwezigen. Opgelet: ook kinderen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs moeten er voortaan een mondmasker dragen.

Bossen en parken

Alle parken en bossen blijven open voor wandelaars en fietsers. Hou wel rekening met de regels over de sociale bubbel en 'social distancing'.

De wagen parkeren rond de Aalterse natuurgebieden zal onmogelijk zijn. Op die manier willen we vermijden dat er samenscholingen ontstaan op de parkings. Kom daarom met je gezinsbubbel per fiets of te voet naar onze parken en bossen.

Aanpassing GAS-reglement

Wegens de maatregelen diende de gemeenteraad het GAS-reglement aan te passen. Onderaan bij bijlagen vind je de beslissing van de gemeenteraad en de omzendbrief van het college van procureurs-generaal bij de hoven van beroep hieromtrent.

Gebruik het digitaal loket

Documenten, zoals akten en attesten, kan je online aanvragen via www.aalter.be/eloket. Je krijgt ze dan per e-mail of post toegestuurd. Vergeet ook niet dat je een 25-tal akten en attesten online kan aanvragen via Mijn Burgerprofiel (inloggen via de knop Aanmelden rechtsbovenaan). 

Moet je toch langskomen in het gemeentehuis Aalter-centrum? Dan vraagt het bestuur zelf een afspraak te maken op www.aalter.be/afspraak of via tel. 09 325 22 00 een afspraak aan te vragen.

Gemeentehuis Aalter-centrum, OCMW en politie open na afspraak

Het gemeentehuis Aalter-centrum en OCMW blijven open maar het bestuur vraagt de burgers om alleen in hoogstnoodzakelijke gevallen langs te komen en hiervoor vooraf een afspraak te maken. Burgers die ziek of grieperig zijn, worden sowieso verzocht om thuis te blijven. De personeelsleden blijven aan de slag.

Ook de politiezone Aalter werkt enkel op afspraak.

Volgende gemeentelijke gebouwen en accommodaties zijn gesloten

 • het Contactpunt in Knesselare;
 • de gemeentelijke ontmoetingscentra en feestzalen (behalve voor bloedinzamelingen en voor middagmaal en turnlessen voor en door scholen als het slecht weer is; er geldt een maximum van één klasbubbel per zaal);
 • jeugdcentrum Kadans en De Voute;
 • de cafetaria's verbonden aan de sportparken;
 • alle voetbalkantines (tenzij de gedeelten voor materiaalopslag in functie van de sportactiviteiten);
 • het Kasteel van Poeke;
 • het OCMW-gebouw in Knesselare;
 • het lokaal dienstencentrum Kerkem;
 • de auditiezaal van de voormalige muziekacademie (Stationsstraat 141)
 • de groeninzameling in Knesselare.

Hotels, cafés en restaurants

 • De horeca is terug open sinds 8 mei. Cafés en restaurants mogen voorlopig enkel hun gasten ontvangen op het terras, van 8.00 u 's morgens tot 22.00 u 's avonds.
 • Je mag met maximum 3 andere personen (vier in totaal) aan tafel zitten. Of met de mensen met wie je samenwoont.
 • Je moet tijdens je bezoek aan tafel blijven zitten. Aan tafel moet je geen mondmasker dragen.
 • Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te betalen? Draag dan wel een mondmasker.

Aalter leeft zich uit: gemeentelijke kampen, Kleuter- en Kinderwerking en BKO

 • De sportdagen en sportkampen tijdens de paasvakantie 2021 gaan door volgens de geldende coronarichtlijnen.
 • De buitenschoolse kinderopvang blijft open voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in essentiële beroepen en sectoren. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar.
 • Tijdens de tweede week van de paasvakantie wordt de geplande Kleuter- en kinderwerking vervangen door noodopvang.

Jeugdlokalen, JC Kadans en jeugdhuis De Voute

 • Jeugdcentrum Kadans en jeugdhuis De Voute blijven gesloten tot en met 30 april 2021.
 • Jeugdcentrum Kadans kan, in het kader van het jeugdwelzijnswerk, wel activiteiten organiseren voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. De groepen tellen maximum vier deelnemers (exclusief begeleiding) en de activiteiten vinden verplicht buiten plaats. Specifieke en hoogstnoodzakelijke activiteiten in het kader van het jeugdwelzijnswerk kunnen binnen plaatsvinden met maximaal 8 personen. Samen een maaltijd nuttigen is verboden en er kan slechts 1 persoon op hetzelfde moment aanwezig zijn in de sanitaire voorziening. Ook hier wordt sterk aangeraden voor kind(eren) maximaal 1 activiteit per week te voorzien.
 • Activiteiten van jeugdbewegingen en jeugwerking kunnen doorgaan.
  • Voor kinderen tot 12 jaar (leerlingen basisonderwijs): de groepen tellen maximum 10 deelnemers (exclusief begeleiding), ouders en kind(eren) wordt sterk aangeraden voor hun kinderen maximaal 1 activiteit per week te voorzien. Voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar is het dragen van een mondmasker binnen verplicht.
  • Voor jongeren van 12 tot 18 jaar: de groepen tellen maximum 10 deelnemers (exclusief begeleiding), activiteiten vinden verplicht buiten plaats, samen een maaltijd nuttigen is verboden en er kan slechts 1 persoon op hetzelfde moment aanwezig zijn in de sanitaire voorziening. Ouders en kinderen wordt sterk aangeraden voor hun kind(eren) maximaal 1 activiteit per week te voorzien
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle leiding en leden vanaf 12 jaar. Voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar is het dragen van een mondmasker binnen verplicht.
  • Samenkomsten van +12-jarigen in de jeugdlokalen zijn niet toegestaan, ook niet ter voorbereiding van de jeugdwerking
  • Specifieke en hoogstnoodzakelijke activiteiten in het kader van het jeugdwelzijnswerk kunnen binnen plaatsvinden met maximaal 4 personen

Speelterreinen

De speelterreinen voor kinderen tot en met 12 jaar zijn open. Houd rekening met de corona-maatregelen. 

Recyclage- en groencomposteringsparken

Bewegen op Verwijzing

Wil je meer bewegen tijdens de coronacrisis? 

Je kan via 'Bewegen op Verwijzing' voordelig een coach inschakelen. 

Sportcentra en zwembad

Wekelijkse woensdagmarkt, Boerenmarkt en andere evenementen

 • De wekelijkse woensdagmarkt en de Boerenmarkt op parking Aard gaan door.
 • Trainingen aan de schutterstorens zijn toegestaan: er zijn maximaal 4 personen per mast toegelaten. De schutters houden minimaal 1,5 meter afstand, maken geen gebruik van lokalen en verkopen geen drank of voedsel.

Aalter helpt: zorgen voor de meest kwetsbaren!

De meest kwetsbaren, die een hoger risico lopen op complicaties bij besmetting of zij die volledig (sociaal) geïsoleerd dreigen te raken, verdienen extra steun, aandacht en prioriteit. Zo kan je meehelpen met de boodschappendienst aan huis, extra telefoontjes naar eenzamen en steun voor mantelzorgers. Draag je steentje bij via tel. 09 325 22 00 of aalterhelpt@aalter.be.

Gratis Aalterbon voor elke Aalternaar (18+)

Elke Aalternaar (geboren vóór 1 januari 2003) kreeg in de week van 6 juli een corona-Aalterbon van 25 euro in de bus.Het gaat om een steunmaatregel van meer dan 600.000 euro die zo terugvloeit naar de Aalterse handelaars.

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is enkel beschikbaar voor de ritten van en naar het vaccinatiecentrum in het Sportpark Aalter-centrum. 

Poets- en karweidienst

De poetsdienst en karweidienst blijven gewoon verder werken. Als de hulpvrager liever even geen beroep doet op een of beide diensten, kan de hulp tijdelijk stopgezet worden.

Oplaadpunten budgetmeter

Je kan je budgetmeterkaart blijven opladen in het gemeentehuis Aalter-centrum. Het oplaadpunt is toegankelijk na afspraak op tel. 09 325 22 90.

Zitdagen door externen

Volgende zitdagen gaan voorlopig niet door:


Contactopvolging voor horeca en wellness, maar ook voor burgers

Om te voorkomen dat het COVID-19-virus zich sneller verspreidt, is een cruciale rol weggelegd voor contactopsporing. Het lokaal bestuur Aalter werkt hiervoor nauw samen met de huisartsen.

Zo neemt de huisarts, met uitdrukkelijk akkoord van de positief geteste patiënt, contact op met de sociale dienst van Aalter. Deze contacteert vervolgens de betrokken patiënt en tracht zo te weten te komen met wie hij of zij recent in contact kwam. Vervolgens worden deze contacten opgebeld en, mits hun toestemming, betrokken bij deze contactopvolging. Het telefoonnummer waarmee het gemeentebestuur je opbelt, is tel. 09 325 95 95.

Ook de contactonderzoekers van de Vlaamse overheid bieden deze dienst aan en kunnen je opbellen met het nummer 02 214 19 19. Je kan ook sms-berichten ontvangen van het nummer 8811. Voor meer info of vragen kan je terecht op tel. 0800 14 689, info-coronavirus@health.fgov.be of www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek.

We raden onze inwoners aan om vanaf vandaag hun meest recente contacten te noteren. Dit maakt een dergelijk onderzoek veel eenvoudiger.


Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. In het bijzonder:
 • op de wekelijkse markten, brocante- en rommelmarkten en kermissen;
 • op het groencomposterings- en recyclagepark;
 • in (de publieke delen van) openbare gebouwen zoals het gemeentehuis;
 • in winkels, winkelstraten, winkelcentra en op alle publiek drukbezochte plaatsen;
 • in theater-, concert- en conferentiezalen;
 • in gebedshuizen en op bezinningsplaatsen;
 • in de afscheidsruimte begraafplaats Aalter-centrum;
 • op het openbaar vervoer (inclusief stations en perrons);
 • in kapsalons;
 • bij schoonheidsspecialisten;
 • in bankkantoren;
 • in horecazaken (behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten).

Tijdens de tijdelijke sluiting van cafés en restaurants is het niet verplicht een mondmasker of alternatief te dragen op het marktplein in Aalter-centrum. Op het moment van heropening van de horeca, treedt de draagplicht terug in werking, 24/24 en 7/7.

Het gemeentebestuur kocht en bezorgde elke geïnteresseerde inwoner eerder al een chirurgisch mondmasker (week van 4 mei) en een herbruikbaar mondmasker (week van 18 mei).

Via alle Aalterse apothekers kon (én kun je nog altijd) je ook een derde en vierde mondmasker ophalen. Eén persoon kan met zijn eID (elektronische identiteitskaart) de maskers voor het hele gezin afhalen.

Maak van je mondmasker geen grondmasker

De impact van wegwerpmondmaskers op het milieu is enorm. Dieren raken er in verstrikt, maskers belanden per ongeluk in hun voedsel. Daar komt nog bij dat de wegwerpvariant niet enkel gemaakt is van papier, maar ook van polypropeen, een soort plastic. En plastiek heeft honderden, soms duizenden jaren nodig om af te breken ... en dan nog blijven er microscopische deeltjes achter. Ook in onze gemeente stellen Aalter Proper en onze bermmeesters vast dat wegwerpmaskers rondslingeren op straat of in de vrije natuur. 


Maatregelen België


De 6 gouden regels


Algemene psychosociale richtlijnen

Samen met het Rode Kruis en de Vlaamse overheid lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een communicatiecampagne om je veerkracht te versterken:

Coronavirus: zorg voor veiligheid

Coronavirus: zorg voor elkaar

Coronavirus: zorg voor rust en routine

Coronavirus: betrouwbare info


Tips voor zorgverleners

Coronavirus: samen, niet alleen

Coronavirus: zorg voor voldoende rust

Coronavirus: zorg voor veiligheid

Coronavirus: zorg voor jezelf


Waar kan ik als ondernemer terecht?

 • Nadat er eerder al een regeling van Vlaams Beschermingsmechanisme was voor ondernemers die een omzetdaling hadden in de maanden augustus en september en daarna voor ondernemers met een substantieel omzetverlies en horecazaken die verplicht gesloten werden in periode 1 oktober-15 november, komt er nu een derde luik voor de periode vanaf 15 november 2020.
 • De federale regering kondigde op 6 november opnieuw een pakket coronasteunmaatregelen aan. Deels een verlenging van bestaande maatregelen, deels enkele nieuwe maatregelen. UNIZO somde de steunmaatregelen op. Bekijk wat er bij zit voor jou als zelfstandige of kmo.
 • Om de heropening van de kleinhandelszaken te begeleiden heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie een gids met tips samengesteld en ook communicatiedragers om de zelfstandigen en winkeliers te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.
 • De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie somt op economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen alle versterkte maatregelen op en geeft ook informatie rond bedrijfscontinuïteit, het beperken van economische verliezen, annulering van evenementen, enz.
 • UNIZO opende een 'corona-lijn' waar alle ondernemers terecht kunnen met prangende vragen over de corona-maatregelen: tel. 0800 20 750, website: www.unizo.be/corona.
 • Info over de corona-hinderpremie en andere steunmaatregelen vind je op www.vlaio.be. De hinderpremie aanvragen kan je via www.aanvraagcoronapremie.be.
 • Lees het 'Dossier Corona', het inspiratiedossier voor handelaars die moesten sluiten.
 • De Gids voor de horeca bevat een geheel aan preventiemaatregelen die minimaal en noodzakelijk zijn om veilige contacten te garanderen tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en klanten. Het actieplan ventilatie voor de horeca begeleidt je bij de richtlijnen om onder de drempel van 900 ppm CO² te blijven.
 • Een algemene affiche voor de horeca om klanten te informeren en een communicatiekit voor binnenspeeltuin, contactberoepen, horeca, markten, wellness-zaken en winkels vind je via de website van de FOD Economie.

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis

De Vlaamse regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis.

Bijlagen