Coronavirus: alle info voor Aalter en België

Bekijk een uitgebreid overzicht van de meest gestelde vragen over het coronavirus (FAQ-coronavirus) 


Maatregelen Aalter

Alle corona-maatregelen zijn verlengd tot en met zondag 19 april 2020, en kunnen - indien nodig - nog eens opschuiven tot en met zondag 3 mei 2020.

De dienstverlening van het gemeentebestuur en het OCMW blijft gegarandeerd, in de eerste plaats telefonisch en online. Indien nodig kan je terecht in het gemeentehuis Aalter-centrum. Hiervoor vraagt het bestuur telefonisch of via www.aalter.be/afspraak een afspraak te maken.

Sluiting gemeentelijke gebouwen

Alle gemeentelijke gebouwen worden gesloten voor het publiek.

 • de gemeentelijke ontmoetingscentra;
 • de gemeentelijke hoofdbibliotheek, Boomgaardstraat 10 (met uitzondering voor het afhalen van uitleenmateriaal op afspraak) en alle filialen;
 • Jeugdcentrum Kadans, alle jeugdlokalen en speelterreinen;
 • Sportpark Aalter-centrum (met uitzondering van de pistes), Sportpark Flabbaert, Sportcentrum Onderdaele, sportaccommodaties, -cafetaria en voetbalkantines;
 • Recyclageparken en groeninzameling Ursel (de afvalophaling gaat wél verder);
 • Academie voor muziek, woord en dans en Academie voor beeldende kunst (KUMA);
 • Kasteel van Poeke;
 • Infopunt Drongengoed;
 • Contactpunt Knesselare.

Ook alle evenementen en zitdagen in deze gebouwen gaan niet door.

Aalter helpt: zorgen voor de meest kwetsbaren!

De meest kwetsbaren, die een hoger risico lopen op complicaties bij besmetting of zij die volledig (sociaal) geïsoleerd dreigen te raken, verdienen extra steun, aandacht en prioriteit. Zo kan je meehelpen met de boodschappendienst aan huis, extra telefoontjes naar eenzamen en steun voor mantelzorgers. Draag je steentje bij via tel. 09 325 22 00, aalterhelpt@aalter.be of www.impactdays.be/aalterhelpt.

Afhaalmaaltijden en thuislevering

Heel wat horecazaken in Aalter springen creatief om met de huidige situatie en bieden de mogelijkheid om eten af te halen. Heb je geen zin om te koken of wil je onze lokale horeca steunen?

Bossen en parken

Alle parken en bossen blijven open voor wandelaars en fietsers; alleen, per twee of met het gezin, steeds met voldoende afstand tussen elkaar.

Ze zijn echter (inclusief parking) afgesloten voor alle gemotoriseerde voertuigen. Ook de parkings aan het koetshuis in Poeke en aan Hooggoed in Stratem zijn gesloten.

Evenementen

Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Ook de wekelijke woensdagmarkt en de Boerenmarkt gaan niet meer door.

Gemeentelijke kampen en speelstraten

Alle gemeentelijke jeugd- en sportkampen en speelstraten tijdens de paasvakantie gaan niet door. 

Academie

De lessen in alle filialen van de Academie worden geschorst tot en met zondag 19 april 2020. Dit geldt dus ook voor de Academie voor beeldende kunst (KUMA). Opvang wordt voorzien.

Hotels, cafés en restaurants

Alle cafés en restaurants zijn gesloten. Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant of bar.

Winkels

Enkel voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken en krantenwinkels mogen nog openblijven. De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per 10 vierkante meter en maximaal 30 minuten. De zogenaamde ‘niet-essentiële’ winkels zijn gesloten. Thuisbezorging en drive-in is toegestaan.

Voedselbedeling aan huis

De voedselbedeling die normaal gezien plaatsvindt in de Sint-Jozefstraat door vzw De Toevlucht, zal de komende tijd aan huis gebeuren.

Warme maaltijden

Om de kwetsbare groep mensen die gebruik maakt van de sociale maaltijden te beschermen, wordt gekeken of er een maaltijddienst aan huis kan worden opgezet. Wie daar gebruik wil van maken, kan contact opnemen met het OCMW op tel. 09 325 95 95.

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is tot en met zondag 19 april 2020 niet beschikbaar.

Gemeentehuis Aalter-centrum en OCMW open na afspraak

Het gemeentehuis Aalter-centrum en OCMW blijven open maar het bestuur vraagt de burgers om alleen in hoogstnoodzakelijke gevallen langs te komen en hiervoor vooraf een afspraak te maken. Burgers die ziek of grieperig zijn, worden sowieso verzocht om thuis te blijven. De personeelsleden blijven aan de slag.

Documenten, zoals akten en attesten, kan je online aanvragen via www.aalter.be/eloket. Je krijgt ze dan per e-mail of post toegestuurd. Vergeet ook niet dat je en 25-tal akten en attesten online kan aanvragen via Mijn Burgerprofiel (inloggen via de knop Aanmelden rechtsbovenaan). 

Moet je toch langskomen in het gemeentehuis Aalter-centrum? Dan vraagt het bestuur zelf een afspraak te maken op www.aalter.be/afspraak of via tel. 09 325 22 00 een afspraak aan te vragen.

Oplaadpunten budgetmeter

Je kan je budgetmeterkaart blijven opladen in het gemeentehuis Aalter-centrum. Het oplaadpunt is toegankelijk na afspraak op tel. 09 325 95 95.

Zitdagen door externen

Volgende zitdagen gaan niet door tot en met zondag 19 april 2020:

Groencomposteringspark Aalter-centrum vanaf 7 april geopend, recyclageparken blijven voorlopig dicht

Het groencomposteringspark in de Durmelaan opent opnieuw de deuren vanaf dinsdag 7 april 2020, maar let op de extra veiligheidsmaatregelen.

De recyclageparken in Aalter-centrum en Knesselare en de groeninzameling in Ursel blijven voorlopig dicht.

Afvalophaling

IVM vraagt om het afval correct aan te bieden voor ophaling. Deze ophalingen blijven momenteel verzekerd. Het kan wel dat, door ziekte van ophalers, de teams anders worden samengesteld waardoor de rondes ‘anders’ worden gereden.

Inzameling textiel

Kringwinkel Meetjesland laat de huis-aan-huisinzamelingen van kledij en textiel doorgaan. Dit is in Knesselare en Ursel op donderdag 2 april 2020 en in Aalter-centrum, Poeke, Lotenhulle, Sint-Maria-Aalter, Bellem en Aalter-Brug op vrijdag 24 april 2020. 

Bekijk de meest recente info op www.facebook.com/dekringwinkelmeetjesland en op www.kwmeetjesland.be.

Speelpleinen

De federale regering besliste dat alle binnenspeeltuinen, maar ook alle buitenspeeltuinen gesloten blijven tot en met zondag 19 april 2020. 

Afhaalsysteem Bibliotheek Aalter-centrum

Leners kunnen aanwezige werken uit de hoofdbibliotheek reserveren en daar afhalen. De andere bibliotheekfilialen worden tijdens de sluiting tot en met zondag 19 april 2020 niet bezocht door het personeel om de permanentie in Aalter-centrum te kunnen garanderen. De collecties van de uitleenposten zijn dus niet beschikbaar.

Zorgmeldpunt in Sportcomplex Flabbaert

Om de toevloed van het aantal patiënten met vermoeden van besmetting door het nieuwe coronavirus te kunnen blijven organiseren, opende de Huisartsenpost Meetjesland een zorgmeldpost in Knesselare.

Buitenschoolse kinderopvang (BKO)

Alle inschrijvingen die reeds gebeurd waren voor de Buitenschoolse kinderopvang in de paasvakantie via Recreatex, worden helaas geannuleerd omwille van de coronacrisis. De federale regering vraagt kinderen zoveel als mogelijk thuis te houden. Er wordt wel een samenwerking opgezet met de scholen.

Heb je opvangproblemen tijdens de paasvakantie omdat je werkt in de zorgsector of een essentiële dienst bemant (lokale of bovenlokale overheidsdienst)? Dan kan je via de school van je kind inschrijven voor de Buitenschoolse kinderopvang

Voor kinderen van 12 tot en met 14 jaar roept het lokaal bestuur een meldpunt in het leven waar je als ouder met je opvangvraag terechtkunt. Mensen die hun vraag doorgeven via www.aalter.be/noodopvang of tel. 09 325 22 00, worden getelefoneerd door een medewerker. 

Bewegen op Verwijzing

Wil je meer bewegen tijdens de coronacrisis? Je kan via 'Bewegen op Verwijzing' voordelig een coach inschakelen. 


Maatregelen België


Wat kan ik doen om besmetting te vermijden?

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Zie www.ubentingoedehanden.be/nl hoe je dit het best doet. 
 • Hoest niet in je hand, maar in een papieren zakdoekje of de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen en kussen te geven.
 • Blijf thuis als je ziek bent. Ga zeker niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Coronavirus: hoe kan je een besmetting voorkomen?


Algemene psychosociale richtlijnen

Samen met het Rode Kruis en de Vlaamse overheid lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een communicatiecampagne om je veerkracht te versterken:

Coronavirus: zorg voor veiligheid

Coronavirus: zorg voor elkaar

Coronavirus: zorg voor rust en routine

Coronavirus: betrouwbare info


Tips voor zorgverleners

Coronavirus: samen, niet alleen

Coronavirus: zorg voor voldoende rust

Coronavirus: zorg voor veiligheid

Coronavirus: zorg voor jezelf


Waar kan ik als ondernemer terecht?

 • De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie somt op economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen alle versterkte maatregelen op en geeft ook informatie rond bedrijfscontinuïteit, het beperken van economische verliezen, annulering van evenementen, enz.
 • Unizo opende een ‘coronalijn’ waar alle ondernemers terecht kunnen met prangende vragen over de coronamaatregelen: tel. 0800 20 750, website: www.unizo.be/corona.
 • Info over de coronahinderpremie en andere steunmaatregelen vind je op www.vlaio.be. de hinderpremie aanvragen kan je via www.aanvraagcoronapremie.be.
 • Lees het 'Dossier Corona', het inspiratiedossier voor handelaars die moeten sluiten.

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis

De Vlaamse regering breidt op voorstel van minister Somers de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis.