College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

 • Pieter De Crem

  Pieter De Crem CD&V/ N-VA

  Burgemeester (titelvoerend)

  Contactgegevens

  Adres
  Bosvijverdreef 2 , 9880 Aalter
  E-mail
  info@decrem.belgium.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  De heer Pieter De Crem legde op 11 oktober 2014 de eed af als staatssecretaris voor Buitenlandse handel in de federale regering. Als staatssecretaris is hij verhinderd om het ambt van burgemeester uit te voeren. 

  Hij wordt zolang vervangen door de heer Patrick Hoste, die op 22 februari 2013 de eed aflegde in handen van provinciegouverneur Jan Briers.

  De heer Pieter De Crem is sedert 26 januari 2015 opnieuw verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • burgemeester sinds 18 januari 1995
  • voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2007 tot 2 januari 2013
  • voorzitter gemeenteraad sinds 26 januari 2015
 • Patrick Hoste

  Patrick Hoste CD&V/ N-VA

  Burgemeester (waarnemend)

  Bevoegdheden

  Stuurt volgende cellen aan:

  • Ruimtelijke organisatie en leefomgeving
  • Eerste lijn
  • Burgerzaken
  • Waterwerken

  De burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse regering en is de lokale vertegenwoordiger van de regering. Hij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie binnen zijn gemeente. Hij oefent deze verantwoordelijkheid uit middels het geven van bevelen, instructies en richtlijnen aan de korpschef. Binnen de meergemeentezone Aalter-Knesselare maakt de burgemeester deel uit van de politieraad en het politiecollege.

  Als lokale vertegenwoordiger van de regering is de burgemeester ook bevoegd voor het uitvoeren van wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap, tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is overgedragen.

  De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen.

  Contactgegevens

  Adres
  Schoonberg 11 , 9880 Aalter
  tel.
  09 325 22 00
  tel. privé
  09 374 63 17
  Fax
  09 325 22 40
  E-mail
  patrick.hoste@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • schepen sinds 23 december 1998
  • waarnemend burgemeester van 9 februari 2008 tot en met 2 januari 2013
  • waarnemend burgemeester sinds 22 februari 2013
  • voorzitter politieraad
 • Dirk De Smul

  Dirk De Smul CD&V/ N-VA

  eerste schepen

  Bevoegdheden

  Ambtenaar burgerlijke stand, stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • Evenementen;
  • Wegen en domeinen (Aalter Proper);
  • Gebouwen (openbare netheid);
  • Verenigingentoets.

  Contactgegevens

  Adres
  Heirstraat 68, 9880 Lotenhulle (Aalter)
  tel.
  09 325 22 00 (gemeentehuis)
  Fax
  09 325 22 40 (gemeentehuis)
  E-mail
  dirk.de.smul@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 10 januari 1989
  • schepen sinds 23 december 1998
  • voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2013 tot en met 26 januari 2015
  • lid politieraad sinds 26 april 2017
 • Bieke De Neve

  Bieke De Neve CD&V/ N-VA

  tweede schepen

  Bevoegdheden

  Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • Jeugdvoorzieningen;
  • Buitenschoolse kinderopvang;
  • Communicatie en coördinatie;
  • Kwaliteit en ICT;
  • Personeel;
  • Risicobeheer(preventie);
  • Sociale toets;
  • Jongerentoets.

  Contactgegevens

  Adres
  Kattebulkdreef 18 , 9880 Aalter
  E-mail
  bieke.de.neve@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • OCMW-voorzitter van 2 januari 2007 tot 7 januari 2013
  • schepen sinds 2 januari 2007
  • lid politieraad
 • Philippe Verleyen

  Philippe Verleyen CD&V/ N-VA

  derde schepen

  Bevoegdheden

  Voorzitter AGB.

  Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • Budget;
  • Overheidsopdrachten;
  • Gebouwen (beheer en exploitatie);
  • Risicobeheer (intern controlesysteem);
  • Economische toets.

  Contactgegevens

  Adres
  Weststraat 65, 9880 Aalter
  tel.
  09 325 22 00 (gemeentehuis)
  Fax
  09 325 22 40 (gemeentehuis)
  E-mail
  philippe.verleyen@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • schepen van 23 december 1998 tot 31 december 2006
  • schepen sinds 18 februari 2008
  • lid politieraad
 • Martine Bergez

  Martine Bergez CD&V/ N-VA

  vierde schepen

  Bevoegdheden

  Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • Sport;
  • Bibliotheek;
  • Cultuur en toerisme;
  • Onderwijs;
  • Gemeenschapstoets.

  Contactgegevens

  Adres
  Rostynedreef 30 , 9880Aalter
  tel.
  09 325 22 00 (gemeentehuis)
  Fax
  09 325 22 40 (gemeentehuis)
  E-mail
  martine.bergez@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 9 februari 2001
  • schepen van 23 februari 2006 tot 2 januari 2013
  • schepen sinds 4 maart 2013
  • lid politieraad
 • Patrick Verwilst

  Patrick Verwilst CD&V/ N-VA

  vijfde schepen

  Bevoegdheden

  Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • meldingen van Middelenbeheer, Wegen en domeinen en Gebouwen;
  • BAB-toets (beroepsactieve bevolking).

  Contactgegevens

  Adres
  Sparhoekdreef 15 , 9880 Aalter
  tel.
  09 325 22 00 (gemeentehuis)
  E-mail
  patrick.verwilst@telenet.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 9 januari 2001
  • schepen sinds 19 december 2016
  • lid politieraad
 • Luc De Meyer

  Luc De Meyer CD&V/N-VA

  zesde schepen - OCMW-voorzitter

  Bevoegdheden

  Stuurt volgende cellen/toetsen aan:

  • OCMW;
  • Welzijnszaken;
  • Seniorentoets.

  Volgens het gemeentedecreet is de OCMW-voorzitter van rechtswege schepen en dit als laatste in rang. Sinds 7 januari 2013 is derhalve de heer Luc De Meyer eveneens en volwaardig (dus met stemrecht) lid van het college.

  Contactgegevens

  Adres
  Knokstraat 1A , 9880 Poeke (Aalter)
  E-mail
  demeyerluc@telenet.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • gemeenteraadslid van 29 december 1983 tot en met 24 oktober 2000
  • OCMW-raadslid van 13 januari 1986 tot en met 1 april 1989
  • OCMW-raadslid en lid vast bureau van 5 januari 2007 tot en met 6 januari 2013
  • OCMW-voorzitter sinds 7 januari 2013
 • Algemeen directeur Luc Jolie

  Luc Jolie

  Algemeen directeur

  Bevoegdheden

  De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar en staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke dienstverlening. Hij heeft volgende hoofdtaken:

  • De algemeen directeur leidt en coördineert de gemeentelijke diensten samen met het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
  • De algemeen directeur is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
  • De algemeen directeur is secretaris van de politieke organen en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
  • De algemeen directeur bewaakt samen met de financieel beheerder de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
  • De algemeen directeur vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.

  Contactgegevens

  Adres
  Europalaan 22, 9880 Aalter
  tel.
  09 325 22 20
  E-mail
  algemeendirecteur@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje