College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het college wordt voorgezeten door de burgemeester.


Besluiten

Bekijk de besluitenlijst in de raadpleegomgeving 

In de kalender van de raadpleegomgeving selecteer je de datum van het college van burgemeester en schepenen (CBS).

De teksten van de goedgekeurde besluiten die ter inzage liggen, kan je ook via de raadpleegomgeving bekijken.


Samenstelling

 • Pieter De Crem CD&V/N-VA

  Burgemeester (titelvoerend)

  Contactgegevens

  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Op donderdag 20 december 2018 legde Pieter De Crem zijn eed als burgemeester af. Als minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid is hij echter verhinderd om het ambt van burgemeester op te nemen. Hij wordt zolang vervangen door waarnemend burgemeester Patrick Hoste.

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • burgemeester sinds 18 januari 1995
  • voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2007 tot 2 januari 2013
  • voorzitter gemeenteraad sinds 26 januari 2015
 • Patrick Hoste CD&V/N-VA

  Burgemeester (waarnemend)

  Taken

  • Algemeen beleid en veiligheid / Personeel
  • Communicatie en coördinatie
  • Ruimtelijke organisatie (ROL)
  • Wegen en domeinen: projectenbeleid
  • Drongengoed / Kasteel van Poeke / Kraenepoel / Poekebeek

  De burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse regering en is de lokale vertegenwoordiger van de regering. Hij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie binnen zijn gemeente. Hij oefent deze verantwoordelijkheid uit middels het geven van bevelen, instructies en richtlijnen aan de korpschef. Binnen Aalter maakt de burgemeester deel uit van de politieraad en het politiecollege.

  Als lokale vertegenwoordiger van de regering is de burgemeester ook bevoegd voor het uitvoeren van wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap, tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is overgedragen.

  De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen.

  Contactgegevens

  Adres
  Schoonberg 11 , 9880 Aalter
  tel. privé
  09 374 63 17
  E-mail
  patrick.hoste@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • schepen sinds 23 december 1998
  • waarnemend burgemeester van 9 februari 2008 tot en met 2 januari 2013
  • waarnemend burgemeester sinds 22 februari 2013
 • Herlinde Trenson CD&V/N-VA

  eerste schepen

  Taken

  • Cultuur en toerisme
  • Economie
  • Bibliotheken
  • Patrimonium en erfgoedbeleid (Gebouwen)
  • Citymarketing en IncubAalter

  Contactgegevens

  Adres
  Kapelstraat 45, 9910Aalter
  tel. privé
  0473 64 80 67
  E-mail
  herlinde.trenson@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid Knesselare van 23 januari 1995 tot 1 januari 2019
  • raadslid Aalter sinds 2 januari 2019
  • schepen Knesselare van 2 januari 2007 tot 1 januari 2019
  • schepen Aalter sinds 2 januari 2019
 • Dirk De Smul CD&V/N-VA

  tweede schepen

  Taken

  • Burgerzaken
  • Gemeenschapsbeleid
  • Gebouwen / Wegen en domeinen: onderhoudsbeleid
  • Evenementenbeheer, markten en protocol
  • Openbare netheid

  Contactgegevens

  Adres
  Heirstraat 68, 9880 Aalter
  tel. privé
  051 68 94 34
  E-mail
  dirk.de.smul@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 10 januari 1989
  • schepen sinds 23 december 1998
  • voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2013 tot en met 26 januari 2015
 • Mathias Van de Walle CD&V/N-VA

  derde schepen

  Taken

  • Sport
  • Jongerenbeleid (incl. Jeugdvoorzieningen)
  • Toegankelijkheid en klantvriendelijkheid (Eerste lijn)
  • Kwaliteitszorg en ICT
  • Smart City

  Contactgegevens

  Adres
  Spoorweglaan 30, 9880Aalter
  E-mail
  mathias.vandewalle@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • schepen sinds 2 januari 2019
 • Kristof De Blaere CD&V/N-VA

  vierde schepen

  Taken

  • Programmabeheer en geïntegreerd beleid / Vrije Tijd
  • Verenigingenbeleid
  • Onderwijs en kinderopvang
  • Risicobeheer
  • Project Kloosterstraat

  Contactgegevens

  Adres
  Veldstraat 3 bus 0104, 9910Aalter
  E-mail
  kristof.deblaere@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • OCMW-raadslid Knesselare van 12 oktober 2017 tot 1 januari 2019
  • raadslid sinds 2 januari 2019
  • schepen sinds 2 januari 2019
 • Philippe Verleyen CD&V/N-VA

  vijfde schepen - voorzitter AGB (Autonoom Gemeentebedrijf)

  Taken

  • Financiën en begroting
  • Middenstandsbeleid
  • Overheidsopdrachten
  • Middelenbeheer
  • Intergemeentelijke samenwerking - erediensten

  Contactgegevens

  Adres
  Weststraat 65, 9880 Aalter
  E-mail
  philippe.verleyen@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • schepen van 23 december 1998 tot 31 december 2006
  • schepen sinds 18 februari 2008
 • Luc De Meyer CD&V/N-VA

  zesde schepen

  Taken

  • Geïntegreerd sociaal beleid
  • Sociale toets en gelijke kansen
  • Welzijn, armoede- en woonbeleid
  • Gezondheidszorg en preventie
  • Dierenwelzijn

  Contactgegevens

  Adres
  Knokstraat 1A , 9880 Aalter
  tel. privé
  051 68 91 28
  E-mail
  luc.demeyer@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • gemeenteraadslid van 29 december 1983 tot en met 24 oktober 2000
  • OCMW-raadslid van 13 januari 1986 tot en met 1 april 1989
  • OCMW-raadslid en lid vast bureau van 5 januari 2007 tot en met 6 januari 2013
  • OCMW-voorzitter van 7 januari 2013 tot en met 2 januari 2019
 • Kris Ally CD&V/N-VA

  zevende schepen

  Taken

  • Leefomgeving en recyclageparken (ROL)
  • Beroepsactieve bevolking (incl. land- en tuinbouw)
  • Energie, klimaat en duurzaamheid

  Contactgegevens

  Adres
  Berkenstraat 21, 9910Aalter
  GSM
  0476 26 15 36
  tel. privé
  09 370 86 60
  E-mail
  kris.ally@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid Knesselare van 24 januari 2007 tot 1 januari 2019
  • raadslid Aalter sinds 2 januari 2019
  • voorzitter gemeenteraad Knesselare van 2 januari 2013 tot 1 januari 2019
  • schepen Aalter sinds 2 januari 2019
 • Johan Van den Kerchove CD&V/N-VA

  achtste schepen

  Taken

  • Beleid individuele hulpverlening
  • Seniorenbeleid

  Contactgegevens

  Adres
  Kloosterstraat 19, 9910Aalter
  tel.
  09 374 13 76
  E-mail
  johan.vandenkerchove@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid Knesselare van 3 januari 2001 tot 30 januari 2013
  • voorzitter OCMW Knesselare van 2 januari 2007 tot 1 januari 2019
  • raadslid Aalter sinds 2 januari 2019
  • voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst vanaf 2 januari 2019
 • Luc Jolie

  Algemeen directeur

  Taken

  De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar en staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke dienstverlening. Hij heeft volgende hoofdtaken:

  • De algemeen directeur leidt en coördineert de gemeentelijke diensten samen met het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
  • De algemeen directeur is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
  • De algemeen directeur is secretaris van de politieke organen (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, Vast bureau en OCMW-raad) en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
  • De algemeen directeur bewaakt samen met de financieel directeur de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
  • De algemeen directeur vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.

  Contactgegevens

  Adres
  Europalaan 22, 9880 Aalter
  tel.
  09 325 22 20
  E-mail
  algemeendirecteur@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje