College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het college wordt voorgezeten door de burgemeester.


Besluiten

Bekijk de besluitenlijst in de raadpleegomgeving 

In de kalender van de raadpleegomgeving selecteer je de datum van het college van burgemeester en schepenen (CBS).

De teksten van de goedgekeurde besluiten die ter inzage liggen, kan je ook via de raadpleegomgeving bekijken.


Samenstelling

 • Pieter De Crem CD&V/N-VA

  burgemeester

  Contactgegevens

  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • burgemeester sinds 18 januari 1995
  • voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2007 tot 2 januari 2013
  • voorzitter gemeenteraad sinds 26 januari 2015 tot en met 12 oktober 2020

  • verantwoordelijkheden: algemeen beleid en veiligheid - mobiliteit - communicatie - wonen, energie, klimaat en duurzaamheid - Drongengoed
 • Patrick Hoste CD&V/N-VA

  eerste schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Schoonberg 11 , 9880 Aalter
  tel. privé
  09 374 63 17
  E-mail
  patrick.hoste@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • schepen sinds 23 december 1998
  • waarnemend burgemeester van 9 februari 2008 tot en met 2 januari 2013
  • waarnemend burgemeester van 22 februari 2013 tot en met 30 september 2020

  • verantwoordelijkheden: personeel - coördinatie - ruimtelijke organisatie (ROL) - patrimoniumontwikkeling - infrabeheer (openbaar domein) - leefomgeving en recyclageparken - beroepsactieve bevolking (inclusief land- en tuinbouw) - dierenwelzijn - Kraenepoel - Poekebeek
 • Herlinde Trenson CD&V/N-VA

  tweede schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Kapelstraat 45, 9910Aalter
  tel. privé
  0473 64 80 67
  E-mail
  herlinde.trenson@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid Knesselare van 23 januari 1995 tot 1 januari 2019
  • raadslid Aalter sinds 2 januari 2019
  • schepen Knesselare van 2 januari 2007 tot 1 januari 2019
  • schepen Aalter sinds 2 januari 2019

  • verantwoordelijkheden: cultuur - erfgoedbeleid - bibliotheken - infrabeheer (gebouwen) - gebruiksbeheer (gebouwen) - economie en gelijke kansenbeleid - toerisme en city marketing
 • Dirk De Smul CD&V/N-VA

  derde schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Heirstraat 68, 9880 Aalter
  tel. privé
  051 68 94 34
  E-mail
  dirk.desmul@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 10 januari 1989
  • schepen sinds 23 december 1998
  • voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2013 tot en met 26 januari 2015

  • verantwoordelijkheden: ambtenaar burgerlijke stand – burgerzaken – gemeenschapsbeleid – gebruiksbeheer (openbaar domein) – evenementen, markten en protocol – openbare netheid
 • Mathias Van de Walle CD&V/N-VA

  vierde schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Fatimastraat 6, 9880Aalter
  E-mail
  mathias.vandewalle@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • schepen sinds 2 januari 2019
  • verantwoordelijkheden: sport – jeugdwerk – jongerenbeleid (incl. jeugdvoorzieningen) – Huis van het Kind – kwaliteitszorg en ICT – organisatiebeheersing – toegankelijkheid en klantvriendelijkheid (eerste lijn) – drugpunt – Smart City en digitale inclusie

 • Kristof De Blaere CD&V/N-VA

  vijfde schepen

  Contactgegevens

  Adres
  H. Sakramentstraat 16 C, 9910Aalter
  E-mail
  kristof.deblaere@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • OCMW-raadslid Knesselare van 12 oktober 2017 tot 1 januari 2019
  • raadslid sinds 2 januari 2019
  • schepen sinds 2 januari 2019

  • verantwoordelijkheden: programmabeheer en geïntegreerd beleid - vrije tijd - verenigingenbeleid - onderwijs en kinderopvang – lokaal loket kinderopvang – risicobeheer - project Kloosterstraat
 • Philippe Verleyen CD&V/N-VA

  zesde schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Weststraat 65, 9880 Aalter
  E-mail
  philippe.verleyen@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • schepen van 23 december 1998 tot 31 december 2006
  • schepen sinds 18 februari 2008

  • verantwoordelijkheden: financiën en begroting - middenstandsbeleid - overheidsopdrachten - middelenbeheer - intergemeentelijke samenwerking - erediensten
 • Johan Van den Kerchove CD&V/N-VA

  zevende schepen

  Contactgegevens

  Adres
  Kloosterstraat 19, 9910Aalter
  tel.
  09 374 13 76
  E-mail
  johan.vandenkerchove@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid Knesselare van 3 januari 2001 tot 30 januari 2013
  • voorzitter OCMW Knesselare van 2 januari 2007 tot 1 januari 2019
  • raadslid Aalter sinds 2 januari 2019
  • voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst vanaf 2 januari 2019

  • verantwoordelijkheden: welzijn en armoedebeleid – gezondheidszorg en preventie – aanvullende thuiszorg – beleid individuele hulpverlening – Welzijnsband, Sociale raad en seniorenbeleid
 • Luc Jolie

  Algemeen directeur

  Taken

  De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar en staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke dienstverlening. Hij heeft volgende hoofdtaken:

  • De algemeen directeur leidt en coördineert de gemeentelijke diensten samen met het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
  • De algemeen directeur is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
  • De algemeen directeur is secretaris van de politieke organen (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, Vast bureau en OCMW-raad) en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
  • De algemeen directeur bewaakt samen met de financieel directeur de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
  • De algemeen directeur vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.

  Contactgegevens

  Adres
  Europalaan 22, 9880 Aalter
  tel.
  09 325 22 20
  E-mail
  algemeendirecteur@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje