Circulatieplan

Bekijk het digitale infomoment van maandag 30 augustus 2021


Herbekijk de infovergadering van woensdag 9 juni 2021 over Bellem, Lotenhulle en Poeke

Herbekijk de infovergadering van dinsdag 8 juni 2021 over over Knesselare en Ursel

Herbekijk de infovergadering van maandag 7 juni 2021 over Aalter-centrum, Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug


Bekijk het kaartmateriaal.


In het plan staan tientallen acties die het verkeer in onze acht deelkernen op korte termijn niet alleen vlotter moeten maken, maar ook veiliger zullen laten verlopen.

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid zijn heel belangrijk voor de Aalternaar en voor het lokaal bestuur. Met een nieuw circulatieplan, waar maanden aan gewerkt is, wil het bestuur mobiliteitsproblemen kordaat, gepast en snel aanpakken.

Voetgangers en fietsers krijgen absolute voorrang in het verkeer. Pas daarna komen het openbaar vervoer, personenwagens en vrachtverkeer aan de beurt. De veiligheid rond schoolomgevingen en woonkernen is prioritair. Alle voorstellen werden afgetoetst bij de politiediensten.

Kleinere ingrepen, groot resultaat 

In alle acht deelkernen komen er aanpassingen, vaak kleine ingrepen die op het terrein een groot verschil kunnen maken. Het lokaal bestuur bracht per deelkern de huidige situatie met haar goede punten en haar knelpunten in kaart. Voor plaatsen of zaken die voor verbetering vatbaar waren, ging Aalter op zoek naar oplossingen.

  • Aalter kiest voor drie verschillende snelheidssystemen: 30, 50 en 70 km per uur. Vooral de uitbreiding van en naar de zones 30 staat hierbij voorop. 
  • Aalter gaat volop voor fietsstraten (waar de auto's achter de fietsers moeten blijven en de snelheid nooit hoger mag liggen dan 30 km per uur). 
  • In straten waar er problemen waren met kruisend verkeer en/of een vlotte doorstroming wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. 
  • Voorrangsregels op kruispunten worden aangepast om het verkeer logischer, vlotter en vooral veiliger te laten verlopen. 

Het lokaal bestuur plant de maatregelen tegen donderdag 1 juli 2021 in. Tegen 1 september 2021 gaat dan het definitieve circulatieplan in voege.

Infovergaderingen op 7, 8 en 9 juni

Door de coronapandemie en de richtlijnen van het Overlegcomité is het niet mogelijk om het nieuwe verkeerscirculatieplan in een openbare vergadering toe te lichten. Daarom kiest het lokaal bestuur ervoor tijdens 3 achtereenvolgende informatiemomenten het plan uit de doeken te doen en de burgers interactief te laten deelnemen.

Wanneer en wat?

  • Maandag 7 juni 2021, 19.00 u: toelichting over Aalter-centrum, Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug
  • Dinsdag 8 juni 2021, 19.00 u: toelichting over Knesselare en Ursel
  • Woensdag 9 juni 2021, 19.00 u: toelichting over Bellem, Lotenhulle en Poeke

Hoe deelnemen?
De vergaderingen zullen te volgen zijn via de links bovenaan deze pagina.

Meer info via mobiliteit@aalter.be of tel. 09 325 22 00.