Charter 'Naar een toegankelijke gemeente'

Samenwerking Inter

Het gemeentebestuur heeft sinds eind 2016 een structurele samenwerking met Inter, het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid. Zo gaf Inter uitgebreid advies over de heraanleg van het centrum en bij de verbouwing van de gespreksruimtes in het gemeentehuis.

Toegankelijkheid doordacht inbedden

Toegankelijkheid is echter meer dan fysieke bereikbaarheid. Het gemeentebestuur wil via het kwaliteitstraject 'Naar een toegankelijke gemeente' bij de start van elk project goed nadenken over de toegankelijkheid voor iedereen. Inter begeleidt het bestuur en reikt de nodige instrumenten, hulpmiddelen, vorming, advies en begeleiding aan voor het toegankelijk maken van de gemeentelijke infrastructuur, dienstverlening, communicatie en evenementen.

Meer info vind je ook via www.inter.vlaanderen.