Burgerinitiatief

Verzoekschriften van burgers

Iedere inwoner heeft het recht voorstellen, vragen en verzoekschriften, minimaal door één persoon ondertekend, schriftelijk bij de organen van het lokaal bestuur in te dienen.

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. De tekst van het voorstel, de vraag of het verzoekschrift moet voldoende duidelijk zijn. Je vermeldt op leesbare manier de naam en voornaam van de indiener(s). 

Voorstellen, vragen en verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het lokaal bestuur behoort of dat niet voldoet aan de voorgaande bepalingen, zijn niet ontvankelijk.

Een brief of schriftelijk bericht wordt niet als voorstel, vraag of verzoekschrift gekwalificeerd als aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De vraag is onredelijk of te vaag geformuleerd.
  2. De schrijver uit louter een mening zonder concreet verzoek.
  3. De vraag werd anoniem ingediend.
  4. Het geformuleerde verzoek is kennelijk niet ernstig en/of het taalgebruik is beledigend.

De voorzitter van het orgaan tot wie het voorstel, de vraag of het verzoekschrift is gericht doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerde versie vragen zodat het wel geagendeerd kan worden.

Contact

  college van burgemeester en schepenen OCMW 
E-mail college@aalter.be vastbureau@aalter.be 
Postadres college van burgemeester en schepenen
Europalaan 22
B-9880 Aalter
OCMW Aalter
Europalaan 22
B-9880 Aalter