Burgemeestersbeslissingen

De burgemeester beschikt over een aantal eigen bevoegdheden die aan hem toegewezen zijn door het decreet lokaal bestuur en de Nieuwe Gemeentewet. Het betreft een aantal politionele bevoegdheden en een aantal bevoegdheden tot het uitvoeren van wetten, decreten en ordonnanties.


Besluiten

Bekijk de besluitenlijst in de raadpleegomgeving

In de kalender van de raadpleegomgeving selecteer je de datum van de beslissing van de burgemeester.

De teksten van de goedgekeurde besluiten die ter inzage liggen, kan je ook via de raadpleegomgeving bekijken.