Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

 Attest van hoofdverblijfplaats aanvragen

 Attest van hoofdverblijfplaats voor huwelijk aanvragen

Attest van hoofdverblijfplaats met historiek adressen eigen gemeente aanvragen

Attest van hoofdverblijfplaats met historiek alle adressen aanvragen

Uittreksels inschrijving op adres aanvragen


Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

Je kan ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van jouw vorige adressen.


Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen?

Je kan het attest van hoofdverblijfplaats opvragen bij jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan de balie van het gemeentehuis opvragen.


Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.