Akte van echtscheiding

Akte aanvragen


Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt geregistreerd in de 'Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand' (DABS).

De akte van echtscheiding vermeldt:

 • het aktenummer van de huwelijksakte
 • de naam en voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn
 • de gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW).

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift van de akte van echtscheiding aanvragen. Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.


Voorwaarden

Wie kan een afschrift aanvragen?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift beperkt tot:

 • de betrokkenen (jijzelf en jouw ex-partner)

 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende

 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)

 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)

 • jouw erfgenamen

 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift.


Hoe aanvragen? 

Je kan een afschrift van een akte van echtscheiding aanvragen bij jouw lokaal bestuur.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.


Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

 • jouw identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
 • jouw identiteitskaart.