Akte van echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt geregistreerd in de 'Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand' (DABS).

De akte van echtscheiding vermeldt:

 • het aktenummer van de huwelijksakte
 • de naam en voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn
 • de gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW).

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van echtscheiding aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de betrokkenen (jou zelf en jouw ex-partner)

 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende

 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)

 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)

 • jouw erfgenamen

 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.


Hoe aanvragen? 

Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van echtscheiding aanvragen in de gemeente waar de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.


Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

 • jouw identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
 • jouw identiteitskaart.

Digitaal loket